Runsten
Runsten på Medeltidsmuseet

Stockholm före Stockholm - från säljägare till bönder

Människor har levt i Stockholmsområdet långt innan platsen fick namnet Stockholm och blev en stad. Människorna har lämnat spår efter sig. Ett påtagligt spår av tidigare stockholmare är runstenarna.

För 10 000 år sedan, efter den senaste istiden, var Stockholm en ytterskärgård där bara små steniga kobbar stack upp. De första människorna som kom till Stockholm paddlade hit i sina kanoter för att jaga säl.

Landhöjningen gjorde att allt mer land efter hand höjde sig ovanför vattenytan och människor kunde jaga och samla växter och bär. För ungefär 6000 år sedan började människorna i Skandinavien odla jorden, bo kvar på en och samma plats och hålla tama djur som kor och får. Så var det även kring området som idag utgör Stockholm, även om jakt och fiske fortsatte vara ett viktigt komplement till jordbruket.

Undan för undan växte till slut fler gårdar och byar fram. Många av dagens förorter var från början gamla gårdar där spår av bronsålderns och järnålderns stockholmare finns kvar. Ibland är spåren väl synliga som stora gravhögar. Ibland ligger de under mark, som spår av hus eller odling.

 

Runstenarna

Under 900-talet blev det populärt att resa runstenar i Norden. Stockholmsregionen kom att bli världens mest runstenstäta område. De flesta runstenar från 1000-talet är kristna vilket man kan se eftersom de pryds av ett kristet kors eller en kristen bön. Det sammanfaller med att allt fler människor i Sverige mot slutet av vikingatiden började tro på den kristna guden och allt mer överge asatron. 

Vikingatida runstenar är inte gravstenar utan minnesmonument över en död person. På runstenarna står det vem den döde var och ibland något om vad personen har gjort i livet, till exempel vart hen rest eller att hen dött i ett annat land. På de flesta runstenarna anges vem som reste stenen och hur den personen var släkt med den döde.

Björn lät resa denna sten efter broder sin. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Visäte ristade

(Husbystenen, U74)

 

Runstenar restes ofta i anslutning till vägar, broar eller viktiga samlingsplatser där de var väl synliga i landskapet. Alla runstenar står inte kvar på den plats där de en gång restes. Vissa murades in i medeltida kyrkoväggar eller fick bli trappsteg in till kyrkan. Andra flyttades på 1700- och 1800-talen till slotts- och herrgårdsparker.

Det finns två runstenar hittade i området runt Gamla stan och Slussen. Ingen vet längre exakt var de stod  ursprungligen men antagligen längs landsvägen mellan Uppland och Södermanland. Idag sitter den ena stenen inmurad i en husvägg på Prästgatan i Gamla stan och den andra står utställd på Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen.

 

Uppdaterad