Nationella minoriteter, bild på Torkel Tomasson Stemp 1912
Torkel Tomasson Stemp, Stockholms dagblad, 12 december 1912. Stockholms stadsarkiv

Nationella minoriteter

Alla Sveriges nationella minoriteter har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar.

Sverige har fem nationella minoriteter: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Samiska, jiddisch, romani, finska och meänkieli har status som nationella minoritetsspråk. Samer är dessutom urfolk i Sverige. 

71 träffar

Uppdaterad