Nationella minoriteter, bild på Torkel Tomasson Stemp 1912
Torkel Tomasson Stemp, Stockholms dagblad, 12 december 1912. Stockholms stadsarkiv

Nationella minoriteter

Alla de nationella minoriteterna har levt och verkat i Stockholm genom historien. Här hittar du några spår ur bibliotekens, arkivens och museernas samlingar. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan. (Bild: Torkel Tomasson Stemp, Stockholms Dagblad 1912. Stockholms stadsarkiv)

Sverige har fem nationella minoriteter: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Samiska, jiddisch, romani, finska och meänkieli har status som nationella minoritetsspråk. Samer är dessutom urfolk i Sverige. 

71 träffar

Artiklar om Sveriges nationella minoriteter

Vi jobbar just nu med att presentera artiklar om Sveriges fem nationella minoriteters historia i Stockholm, och tre stycken är finns att läsa redan.

Uppdaterad