Karta från 1885
1885 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1885 års karta över Stockholm

"Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A. R. Lundgren år 1885."

En mycket detaljrik och informativ karta som visar den äldre bebyggelsen före namnrevisionen 1885. Kartan är en guldgruva av information. Här skär den nya stadsplanen, inritad i rött, över den befintliga bebyggelsen. Äldre kvartersnamn, nuvarande och föreslagna är skrivna i olika stilar. Husens olika byggnadsmaterial särskiljs med olika färger, t.o.m. träden delas upp i barr- och lövträd. Ett av stadens stora praktkartverk!

A. R. Lundgrens karta grundades på Byggnadsnämndens stomkartor och graverades i 13 blad av Herman Markman 1883-1885. Skala 1:3000. Du kan öppna förklaring till kartans symboler i en separat fil.

Kartan består av 13 kartblad som alla finns publicerade i Stockholmskällan, en och en.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad