Spårvagnar och människor rör sig intill en stenbro med byggnader i bakgrunden.
Norrbro sedd från Strömgatan 1910-1920. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

Norrbro

Norrbro är Stockholms äldsta stenbro, invigd 1807. Den går från Lejonbacken framför Kungliga slottet, förbi riksdagshuset till Gustav Adolfs torg. En gång fanns det planer att den skulle fortsätta rakt fram på en paradgata genom Norrmalm.

Dagens Norrbro stod färdig 1807, men egentligen är brons historia äldre än så. Redan på 1200-talet nämns "Stockholms norra bro". Genom historiens gång har det funnits flera olika broar mellan Gamla stan, Helgeandsholmen och Norrmalm. På 1600-talet fanns också planer på att bygga en paradgata, över Norrbro och rakt fram på Norrmalm.

Under medeltiden gick bron över Norrström lite mer västerut, ungefär från Västerlånggatan i Gamla stan. Ungefär där dagens Norrbro ligger fanns det under 1700-talet två olika broar: Slaktarhusbron och Vedgårdsbron. Slaktarhusbron gick förbi norra slakthuset som låg vid Strömparterren, och Vedgårdsbron passerade det kungliga vedlagret på Helgeandsholmen. Båda broarna revs när den nuvarande stenbron byggdes.

I början av 2000-talet var det dags att renovera Norrbro. Kronprinsessan Victoria lade dit den sista stenen vid en ceremoni i januari 2010.

Strömparterren blev en park på 1800-talet

På 1830 gjordes udden nedanför Norrbro om till en park, som fick namnet Strömparterren. Där fanns också en paviljong med café, eller schweitzeri som det kallades. Paviljongen byggdes om på 1860-talet och revs runt 1935.

Riksdagshuset byggdes på den gamla stadsmuren

1866 införde Sverige riksdag med två kamrar istället för den medeltida ståndsriksdagen. Den nya riksdagen behövde en ny byggnad, och 1905 invigdes riksdagshuset på Helgeandsholmen.

Samtidigt med riksdagshuset byggdes också ett nytt hus för Sveriges riksbank. Riksbankshuset fick en rundad fasad mot vattnet, rakt mot den plats där Stadshuset kom att byggas några år senare. 

Mellan riksbankshuset och riksdagen går Riksgatan. Den byter namn till Riksbron och fortsätter över Norrströms vatten till Norrmalm. Och det är samma arkitekt som utformat den som ritade Stadshuset, nämligen Ragnar Östberg.

1973 gjordes riksdagen om för andra gången när tvåkammarsystemet avskaffades och ersattes med enkammarriksdagen. Sedan dess består riksdagen av 349 ledamöter som samlas i en enda plenisal. Då byggdes riksdagshuset om. Riksbanken flyttade till nya lokaler vid Brunkebergstorg, och den rundade byggnaden mitt emot Stadshuset blev plats för den nya riksdagssalen.

När riksdagshuset skulle byggas om fanns det också planer på att bygga ett stort, underjordiskt garage på Helgeandsholmen. Marken framför riksdagshuset grävdes upp. Där hittade arkeologerna rester av den gamla medeltida stadsmuren. Gustav Vasa lät riva den på 1500-talet och ingen visste att det fanns rester kvar av den i marken.

Uppdaterad