Karta från 1972
1972 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1972 års karta över Stockholm

"Officiell karta över Stockholmstrakten" åren 1969-1972. Samlingspost med 25 kartblad.

Kartbladen är upprättade av Stadsmätningsavdelningen i Stockholm i samarbete med Stadsingenjörskontoren i berörda kommuner. Reproducerad och tryckt vid Generalstabens litografiska anstalt. Skala 1:10 000. Kartbladen har tillkommit mellan 1969 och 1972.

De 25 kartbladen finns publicerade som högupplösta pdf-dokument i Stockholmskällan genom pdf-länkarna.

Allmän information om "Officiell karta över Stockholmstrakten"

Kartserien gavs ut med titel ”Officiella Stockholmskartan” åren 1954-1967 och titel ”Officiell karta över Stockholmstrakten” under åren 1968-1996. Bladen har höjdkurvor åren 1968-1996 (inte 1954-1967) och vilka symboler som visas har delvis ändrats under åren. Här i Stockholmskällan finns flera poster ur serien, samtliga blad från första utgåvan 1954 och 1996, liksom ett stort antal blad från åren 1969-1972.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad