Aga eller misshandel?
Ur stämningsansökan för misshandel 1849. Stockholms stadsarkiv

Aga eller misshandel?

Lär du dig bättre om du får lite stryk? Idag svarar vi nej på den frågan. Men fram till 1979 var det okej för föräldrar att uppfostra sina barn genom att slå dem. Aga var inte samma sak som misshandel. Men hur drog människor gränsen mellan tillåten stryk och stryk som skadar?

Det var tillåtet för lärare att slå sina elever fram till 1958. Och föräldrar fick slå sina barn ända fram till 1979. Före år 1902 var föräldrarna till och med skyldiga att aga sina barn om de hade gjort något dumt. De flesta ansåg att barnaga var en viktig del av barnens uppfostran.

Bilden överst är en detalj från en stämningsansökan från 1849 där pigan Janson stämmer sin husbonde för att han misshandlat henne. Enligt husbonden rör det sig bara om vanlig (laglig) husaga. Husaga innebar att en husbonde hade rätt att bestraffa sina anställda och sin fru med fysiskt våld. År 1858 begränsades husagan så att det bara var tillåtet att slå pojkar under 18 år och flickor under 16 år. År 1920 togs husbondens rätt att slå sina anställda bort helt och hållet.

Uppdaterad