Bilder föreställer barn som leker i plaskdamm i Östbergahöjden 1997.
Parkleken Backen i Östbergahöjden 1997. Fotograf: Ingrid Johansson, Stadsmuseet i Stockholm

Miljonprogram och storskaligt byggande 1960–1970

Bostadsbristen blev allt mer problematisk i början av 1960-talet. De stora barnkullarna som fötts under krigsåren behövde bostäder. Kraven ökade på att bygga högre och tätare. Det så kallade miljonprogrammet utvecklades.

Många av miljonprogrammets hus byggdes delvis på fabrik. Sedan transporterades delarna till byggplatsen och monterades ihop. För att det storskaliga bygget där många och stora hus skulle komma på plats snabbt och effektivt behövde landskapet förberedas. Grävmaskiner jämnade ut och plattade till marken så att husgrunder, arbetsmaskiner och kranbanor skulle få plats. Nu anpassade man terrängen så att den skulle passa byggplatsen, tvärtom från 1940- och 1950-talen då arkitekter och byggare anpassade husen efter landskapet omkring.

Det var svårt att få någon större grönska att trivas mellan husen i många miljonprogramsområden. Marken var hårt packad och full av sprängsten från byggnadstiden och det gav dock jordmån för den nya växtligheten. Samtidigt nöttes grönområdena ned av de många lekande barnen. Detta resulterade i en mycket enkel närmiljö utan så mycket grönt i miljonprogramsbebyggelsen.

Större parkstråk och grönområden får social utformning

Runtom miljonprogrammens bostadsområden satsade däremot Stockholm på större parkstråk, exempelvis i Skärholmen och Bredäng. Man planerade in större grönområden som Järvafältets grönområde och Sätraskogen, nära de nya stadsdelarna. Grönområdena utformades med större rekreationsanläggningar för samvaro och evenemang, ofta i äldre gårdsbyggnader. Dessutom byggdes koloniområden, idrottsplatser, motionsspår, friluftsbad, ridanläggningar och promenadstigar.

Byggtipparna blir gröna toppar

De många och stora byggprojekten gav stora mängder schaktmassor av sten och grus som behövde slängas. Byggtipparna där allting hamnade blev till stora toppar i landskapet, en sorts gigantiska landskapsskulpturer. Vårbergstoppen och Högdalstoppen är exempel på sådana gamla byggtippar. Den senare fick dessutom en skidlift så man skulle kunna åka skidor där.

Utvalt källmaterial om parker och grönområden i miljonprogrammet

Uppdaterad