Stora synagogans fasad, med ornament runt sexkantiga fönster och hebreisk skrift ovanför portiken
Stora synagogan i Stockholm. Foto: Lennart af Petersens 1943, Stadsmuseet i Stockholm.

Stora synagogan

Stockholms största synagoga ligger på Wahrendorffsgatan 3, nära Kungsträdgården och Berzelii park.

Stora synagogan invigdes den 16 september 1870. Det var samma år som svenska judar fick samma medborgerliga rättigheter som de protestantiskt kristna.

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Predikan från invigningen av Stockholms stora synagoga 1870

Den 16 september 1870 invigdes Stockholms stora judiska synagoga på Wahrendorffsgatan, alldeles invid Berzelii park. Arkitekt bakom bygget var Fredrik Wilhelm Scholander. Stockholm…

Synagogan ligger centralt, mellan Kungsträdgården och Berzelii park. Den judiska befolkningen växte i Stockholm och behövde en större gudstjänstlokal. En större, nybyggd synagoga blev också ett sätt för de svenska judarna att markera både medborgerlig jämställdhet och nationell inkludering, mitt i huvudstaden. 

Mosaiska församlingen valde att låta den kände arkitekten Fredrik Scholander rita den nya synagogan. Han hämtade inspiration från flera håll, bland annat tyska synagogor och äldre tempelbyggnader.

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3

בית הכנסת הגדול של שטוקהולם (Den stora synagogan i Stockholm) Synagogan är en judisk samlingslokal för att be och bedriva religiösa studier.Arkitekten till Synagogan på Wahrendorff…

Mosaiska församlingen i Stockholm grundades 1775 av Aaron Isaac, den förste jude som fick tillstånd att behålla och utöva sin religion i Sverige. Församlingen hade tidigare haft synagogor i hyrda lokaler, först på Köpmanbrinken 1787-1790 och på Själagårdsgatan 19 mellan 1790 och 1870. Där låg sedan Nikolai polisstation. 2019 öppnade Judiska museet i lokalerna.

Interiör från Nikolai polisstation, Själagårdsgatan 19

Interiör från Nikolai polisstation, Själagårdsgatan 19

1925 bytte Skärgårdsgatan namn till Själagårdsgatan.

Auktion för att samla in pengar till bygget

Sophie Bonnier, hennes svägerska Paulina Hirsch och den förmögna Rosalie Rubenson ordnade en auktion för att samla in pengar till byggnationen av en stor synagoga som arkitektoniskt och geografiskt uttryckte judisk tillhörighet till den svenska nationen.

Visningen av objekten inför auktionen hölls 1863 under två dagar, hemma hos Sophie och Adolf Bonnier. Adolf Bonnier var välkänd bokförläggare i Stockholm. Den tredje dagen hölls auktionen på Drottninggatan 11, och till auktionen kom de förnämsta av de 900 judar som då levde i Stockholm. De tre kvinnorna hade bett Mosaiska församlingen, dagens Judiska församling, att donera föremål för ändamålet, och till slut skänktes 203 objekt till auktionen. Bland annat skänktes påslakan, dukar, barnkläder, vaser, väskor, dockor, Gamla Testamentet på hebreiska och svenska, och ett akvarium. Auktionen samlade in över 8000 riksdaler till byggnationen.

Det judiska Stockholm

Det judiska Stockholm

Aaron Isaac kom till Stockholm i juni 1774. Han var den förste jude som fick bosätta sig i Sverige utan att behöva konvertera till kristendomen och han grundade Stockholms judiska…

Stockholms två andra synagogor

I Stockholm ligger ytterligare två synagogor. Inredningen i Adat Jeshurun kommer ursprungligen från en synagoga i Hamburg som räddades undan Novemberpogromen 1938. På S:t Paulsgatan ligger synagogan Adat Jisrael som också hör till Judiska församlingen i Stockholm.

Sankt Paulsgatan 13. Synagoga

Sankt Paulsgatan 13. Synagoga