Stora synagogans fasad, med ornament runt sexkantiga fönster och hebreisk skrift ovanför portiken
Stora synagogan i Stockholm. Foto: Lennart af Petersens 1943, Stadsmuseet i Stockholm.

Stora synagogan

Stockholms största synagoga ligger på Wahrendorffsgatan 3, nära Kungsträdgården och Berzelii park.

Stora synagogan invigdes den 16 september 1870. Det var samma år som svenska judar fick samma medborgerliga rättigheter som de protestantiskt kristna.

Synagogan ligger centralt, mellan Kungsträdgården och Berzelii park. Den judiska befolkningen växte i Stockholm och behövde en större gudstjänstlokal. En större, nybyggd synagoga blev också ett sätt för de svenska judarna att markera både medborgerlig jämställdhet och nationell inkludering, mitt i huvudstaden. 

Mosaiska församlingen valde att låta den kände arkitekten Fredrik Scholander rita den nya synagogan. Han hämtade inspiration från flera håll, bland annat tyska synagogor och äldre tempelbyggnader.

Mosaiska församlingen i Stockholm grundades 1775 av Aaron Isaac, den förste jude som fick tillstånd att behålla och utöva sin religion i Sverige. Församlingen hade tidigare haft synagogor i hyrda lokaler, först på Köpmanbrinken 1787-1790 och på Själagårdsgatan 19 mellan 1790 och 1870. Där låg sedan Nikolai polisstation. 2019 öppnade Judiska museet i lokalerna.

Auktion för att samla in pengar till bygget

Sophie Bonnier, hennes svägerska Paulina Hirsch och den förmögna Rosalie Rubenson ordnade en auktion för att samla in pengar till byggnationen av en stor synagoga som arkitektoniskt och geografiskt uttryckte judisk tillhörighet till den svenska nationen.

Visningen av objekten inför auktionen hölls 1863 under två dagar, hemma hos Sophie och Adolf Bonnier. Adolf Bonnier var välkänd bokförläggare i Stockholm. Den tredje dagen hölls auktionen på Drottninggatan 11, och till auktionen kom de förnämsta av de 900 judar som då levde i Stockholm. De tre kvinnorna hade bett Mosaiska församlingen, dagens Judiska församling, att donera föremål för ändamålet, och till slut skänktes 203 objekt till auktionen. Bland annat skänktes påslakan, dukar, barnkläder, vaser, väskor, dockor, Gamla Testamentet på hebreiska och svenska, och ett akvarium. Auktionen samlade in över 8000 riksdaler till byggnationen.

Stockholms två andra synagogor

I Stockholm ligger ytterligare två synagogor. Inredningen i Adat Jeshurun kommer ursprungligen från en synagoga i Hamburg som räddades undan Novemberpogromen 1938. På S:t Paulsgatan ligger synagogan Adat Jisrael som också hör till Judiska församlingen i Stockholm.

Uppdaterad