Karta från 1855
1855 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1855 års karta över Stockholm

Karta "Vägvisare inom Stockholm" 1855.

Vägvisare inom Stockholm af T. v. Mentzer. På P.A. Huldbergs Förlag. [påskrift i blyerts:] 1 uppl. 1855.

Kartan visar Stockholm innanför tullarna. Malmarnas namn, gatunamn och kvartersnamn är angivna. Bland annat har offentliga byggnader, telegrafer, apotek och polisvaktkontor pekats ut. Församlingsgränser är markerade i olika färger och polisdistriktens gränser har markerats i rött. På kartan står också "Brand-signaler" med hur många klämtslag vid brand (med kyrkklockor) som gäller för "Söder, Norr, Staden, Galer-skjulen och Djurgården".

I kartans övre höger hörn och nedre kant finns teckenbeskrivningarna till kartan.

Stadsarkivets original av denna karta saknas tyvärr, och detta exemplar finns endast i digital kopia.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad