Byggnad med stora, mjukt svängda fönster.
Kungsholmstorg 6. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

Jugend, 1890-1910

Jugendstilen är känd för slingriga, böljande, mjuka former som ser ut att komma från växter i naturen. Den var nyskapande och bröt med tidigare arkitektur, konst och design som hade byggt på äldre, historiska ideal.

När stilen kom på 1890-talet var det en sorts protest mot den industriella revolutionens strama former och standardiserade massproduktion. Jugendstilen betonade i stället det individuella och unika, ofta genom handgjorda detaljer och dekoratoner som gav varje byggnad eller objekt en unik karaktär.

Men även om jugend var ett nytt uttryckssätt kunde byggnader samtidigt ha inslag av andra stilar. Oscarsteatern är ett sådant exempel. Där har jugendstilen också inslag av barock. Även Dramaten är byggd i jugendstil, men där finns inslag av klassicistisk, gustaviansk stil.

Typiskt jugend

Dekor och utsmyckning från växtriket

Arkitekterna under jugendstilen hämtade inspiration av naturen. Det är vanligt med växtslingor, blommor och organiska, mjuka former på tak, fasader, fönster och balkongräcken. Tidigare hade man använt symboler från antiken i utsmyckningen, men under jugendperioden ville man även ta in föremål från den närmaste naturen som dekoration. Därför går det att hitta ekorrar, älgar, tallris, maskrosor och tistlar på fasader i Stockholm.

En del jugendutsmyckningar är ganska realistiska, men ibland förenklade arkitekterna dem till mer stiliserade uttryck, som mönster av linjer, kvadrater och prickar. Syftet var att skapa en vacker och harmonisk stil.

Ljusa färger och material på fasader

Husens fasader är ofta av slät puts, antingen i röda eller ljusa färger. Sockeln, den nedersta delen av fasaden, är oftast grövre och ser ut som en mur.

Burspråk ger mer ljus

Många hus i jugendstil har ett eller flera burspråk. Burspråken gör att fönstren sticker ut lite från husväggen så att de släpper in mer ljus. Dessutom ger de bra utsikt över gatan. Det är vanligt att burspråket börjar ovanför bottenvåningen och sträcker sig hela vägen upp till taket. Mjukt rundade torn i byggnadernas hörn är också typiska för jugendstilen.

Runda och utsmyckade portaler och portar

Portalen som markerar ingången till huset var ofta rikt utsmyckad under jugendperioden. De rundade bågarna runt portalerna kan vara nästan helt cirkelformade. Mönster och ornament har ofta mjuka linjer och motiv från växt- och djurriket. Själva portarna är ofta gjorda i ljust trä.

Olika storlekar och former på fönster

Fönstren på ett jugendhus kan vara i olika storlekar på en och samma byggnad och ibland vara placerade asymmetriskt. Rutorna kan också ha rundade former. Överdelen på fönstren är ofta indelade i smårutor. Fönstren kan också vara dekorerade med färgade glasrutor och ha mönster i organiska eller geometriska former. Sådana utsmyckningar är särskilt vanliga i trapphus.

Jugend i inredning och konst

Det var fler än arkitekterna som inspirerades av den nya stilen. Jugend vad en populär stil också hos de som arbetade med inredning, design och konst. I inredningen var jugend motsatsen till det som hade varit trendigt under slutet av 1800-talet: mörka och tunga möbler och tjocka draperier. Under jugendperioden trendade istället ljusa och luftiga miljöer. Konstnärer inkluderade ofta sirliga former från naturen i sina verk.

Sundsvallsbanken, ett typiskt jugendhus

I Sverige blomstrade bankväsendet i slutet av 1800-talet. Många banker byggde påkostade hus i Stockholm vid den tiden. I början av Drottninggatan ligger flera av dem på rad och många av dem har jugendstilens särskilda utseende.

1908 byggde Sundsvallsbanken ett av alla dessa bankpalats, på Drottninggatan 17.

Typiska symboler på fasaden

Arkitekten Thor Thorén valde symboler på fasaden som både hör till staden Sundsvall och till bankväsendet. Vid entrén syns Sundsvalls stadsvapen och ovanför ett fönster på översta våningen syns Hermes, köpmännens gud i den grekiska mytologin. Är det kanske också hans stav vi ser på varsin sida ovanför entrén?

På fasaden syns flera djur, bland annat ett som liknar en drake. Draken är nämligen en symbol för staden Sundsvall.

Fasaden är gjord av röd puts och sockeln av röd sandsten. Högst upp syns en kupol av koppar.

Ljust och luftigt på insidan

Ofta hade bankerna en stor hall på bottenvåningen, med tak gjort av glas för att släppa in mycket dagsljus. Takfönstret i Sundsvallsbankens hall har en typisk, stram jugenddekor. De mjuka formerna syns till exempel i valvbågarna och de rundade hörnen på pelarna. Mellan första och andra våningen syns en bård med ett slingrande reliefmönster.

Efter några år köptes Sundsvallsbanken upp av Uplandsbanken och den nya bankens namn prydde hörnbalkongen. Sedan 1975 finns inte längre någon bank i huset. Nu huserar i stället delar av Regeringskansliet och Dansmuseet i lokalerna på Drottninggatan.

Samma stil, olika namn

Jugendstilen har olika namn i olika länder. Jugend är ett tyskt ord som betyder "ungdom". Stilen fick namnet eftersom det var något nytt och ungdomligt som tog plats efter tidigare ideal. I många länder kallades stilen istället art nouveau, som betyder "ny konst" på franska. I Spanien och Ryssland gick stilen under namnet Modernisme och i Italien kallades den Stile floreale, alltså "blomstil". I Storbritannien kallade man rörelsen för Liberty style eller Modern style.

Jugendstilen tog sig olika uttryck på olika platser. I bland annat Frankrike är uttrycken för jugend ofta överdådiga, med slingrande växter och snirkliga former. I Sverige skapade ledande arkitekter en mer sparsmakad variant.

Uppdaterad