Karta från 1828
1828 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1828 års karta över Stockholm

Karta "Vägvisare i Stockholm" från 1819-1828.

Wägvisare i Stockholm. Guide et Manuel du Voyageur à Stockholm [Kartguide för resande till Stockholm].

Karta över Stockholm innanför tullarna från 1819, översedd 1828. Stadsdelarnas namn är utskrivna och församlingarna är markerade med olika färger. I kartans vänstra hörn är stadens brandsignaler beskrivna. Vid händelse av brand varnades staden med hjälp av flaggor, lyktor, klockringning och skott.

Texten på kartan är delvis skriven på franska.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad