Handskrivet brev där Amanda Lundqvist kräver att Karl Fredrik Werner tar på sig faderskap för hennes barn
Detalj ur brev från Amanda Lundqvist, 1867. Stockholms stadsarkiv

Amanda Lundqvist och Anna Myhrberg krävde pappor till sina barn

Under 1800-talet fanns det en skamkultur när en kvinna födde barn utan att vara gift. Barnet kallades "oäkta" och mamman blev ensam att försörja familjen.

Amanda Lundqvist skriver till kamrer Karl Fredrik Werner och kräver att han ska erkänna att han är pappa till hennes barn. Barnet har hon döpt till "Calle Fredrik" skriver hon. Eftersom Amanda inte kan försörja barnet vill hon att Karl Fredrik ska ta hand om det.

Karl Fredrik Werner arbetade som kamrer vid Stockholms stads vattenledningsverk 1860-1895. Han var också boksamlare och aktiv som kulturhistorisk skribent. Många kände till och såg upp till Karl Fredrik Werner under hans livstid.

När Karl Fredrik Werner dog gav han sin boksamling och sparade brev till stadsarkivet i Stockholm. Bland breven han sparat finns alltså det som Amanda skrev till honom, när hon ville att Karl Fredrik skulle ta hand om barnet.

Anna Myhrberg kräver att Josef Emanuel Lindqvist erkänner sitt barn

Den 11 december 1907 födde Anna Myhrberg sitt barn Sven Josef på Allmänna barnbördshuset. I början av 1908 stämmer hon stationskarlen Josef Emanuel Lindqvist för att han ska ta på sig faderskapet för barnet. Anna vill också att Josef Emanuel betalar underhåll för barnet för att hon ska kunna försörja dem. Domstolen beslutar att Josef Emanuel Lindqvist är pappa till barnet. Bland annat finns 11 kärleksbrev som Josef skrivit till Anna som bevis.

Uppdaterad