Anna "Uffe" Sandström
Anna Sandström 1874. Foto: A. Roesler, Stockholms stadsarkiv

Anna "Uffe" Sandström var pedagogisk förnyare

Anna Sandström var lärarinna, men tyckte inte om den stela undervisningen i skolan. Hon ville att eleverna skulle lära för livet. Hon skrev om sina idéer under pseudonymen "Uffe".

Anna Sandström  utbildade sig till lärare vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Lärarinneseminariet skapades 1861 för att möta kvinnors krav på högre utbildning.

"Uffe" skrev kritiska artiklar om skolan

Anna arbetade efter sin examen på Åhlinska flickskolan och vid Södermalms högre läroanstalt för flickor men hon blev mer och mer kritisk till vad som lärdes ut i skolan och hur undervisningen gick till. Framförallt tyckte hon att de naturvetenskapliga och humanistiska ämnena; historia, geografi och litteratur, skulle studeras mer. Hon tyckte också att undervisningen var för teoretisk och att den behövde innehålla mer praktik för att eleverna skulle må bra och lära sig så mycket som möjligt. 

Anna Sandström skrev kritiska artiklar där hon framförde sina idéer. Artiklarna, som hon skrev under pseudonymen Uffe, väckte livlig debatt och hennes idéer fick stor betydelse för utvecklingen inom skolan. 

Anna Sandström startar egen skola - och lärarutbildning

För att pröva sina idéer i verkligheten öppnade hon en egen skola 1883. Samma år startade hon också den pedagogiska tidskriften Verdandi. I anslutning till sin skola fanns också en lärarutbildning, Anna Sandströms Högre Lärarinneseminarium. Anna Sandström var även aktiv inom kvinnorörelsen och deltog bland annat i Fredrika Bremerförbundets arbete. 

Uppdaterad