En byggnad som delvis skyms bakom ett broräcka och träd.
Rålambshovs gård, delvis skymd av Västerbrons räcke, 1934. Fotograf: Gustaf W:son Cronquist, Stadsmuseet i Stockholm

Rålambshovs gård

Rålambshovs ligger idag i Rålambshovsparken. Det är gården som gett parken sitt namn. Huset har i sin tur fått namnet efter friherre Åke Rålamb som ägde gården på 1700-talet.

Dagens byggnad byggdes i början av 1800-talet. Men platsen har en längre historia än så. Redan på 1430-talet fanns här ett tegelbruk. Därefter tillkom byggnader som haft en rad olika funktioner, exempelvis saltpetersjuderi. År 1706 var stället utarrenderat till översten friherre Åke Rålamb. Han vräktes dock efter 10 år på grund av att han inte betalade arrendet. Det vill säga hyran för gården och marken. Och i slutet av 1700-talet brann alla byggnader ner.

År 1801 fick arkitekt Carl Christoffer Gjörwell uppdraget att bygga träbyggnaden som idag finns på platsen. Byggnadens sjösida fick en stor veranda och en balkong. Därifrån fick man en utmärkt utsikt mot staden. Arkitekten skapade även en trädgård och bytte namn på egendomen till Agatheberg, efter hans hustru.

På 1920-talet hade Allmänna barnhuset en filial i Stora Rålambshov där föräldralösa barn fick bo. I början av 1930-talet började Västerbron byggas. Den ståtliga bron som binder ihop Kungsholmen med Södermalm. Planen var att gården skulle rivas, men så blev inte fallet. Malmgården fick stå kvar och fick i stället Västerbron som sin närmsta granne.  

Uppdaterad