En äldre August Strindberg tittar rakt in i kameran
August Strindberg. Foto: Axel Malmström, Stadsarkivet

August Strindberg förändrade svenska språket

August Strindberg är en av våra mest kända författare, både i Sverige och utomlands. Han skrev också teaterpjäser och målade tavlor. August Strindberg var en kontroversiell person som bröt mot många av samhällets normer i sin egen tid.

August Strindbergs Stockholm

August Strindberg föddes på Riddarholmen 1849 och bodde i Stockholm under största delen av sitt liv. Han växte upp på olika malmgårdar på Norrmalm och bodde en längre tid med sin familj på Norrtullsgatan. En tid bodde han också på Kymmendö i Stockholms skärgård. Hans sista bostad i Blå tornet på Drottninggatan 85 är bevarad. Där finns idag Strindbergsmuseet.

Röda rummet - En illustrerad Stockholmsskildring

Arvid Falk är ung och prövar olika jobb. Han vill bli författare och umgås i Stockholms bohemiska kretsar. Han är idealist och tackar nej till ett jobb som han tycker är ohederligt, trots att han behöver pengarna. Karaktären Arvid Falk bygger på August Strindbergs egna erfarenheter. Läs Röda rummet som illustrerad Stockholmsskildring. (Bild: Utsikt från Mosebacke 1842, från Kungsholmen i väster till Sicklaön i öster. Ferdinand Tollin, Stadsmuseet i Stockholm)

Utsikt från en höjd över en stad

Röda rummet blev Strindbergs genombrott

1879 gav August Strindberg ut romanen Röda rummet. Det är en modern roman som fått symbolisera en gräns både i litteraturen och i språket. För första gången skrev en författare berättelsens dialog ungefär som folk faktiskt pratade. Vid den här tiden var det stor skillnad på skriftspråk och talspråk i svenskan. Både stavningen av ord och grammatiken var olika i tal och skrift. Berättelsen är satirisk och rättfram på ett sätt som var ovanligt då. Många av 1800-talets svenska romaner var ganska omständligt berättade.

Strindberg är mest känd som roman- och pjäsförfattare. Tillsammans med journalisten Claës Lundin skrev han också ett praktverk om Stockholms folklivshistoria som hette Gamla Stockholm. Där kan vi läsa om allt ifrån högtider och uteställen till kommunikationer och polisväsendet. 

Ett halvt ark papper - världens bästa novell

2006 utsåg programmet Novellen i Sveriges Radio Ett halvt ark papper till världens bästa novell. August Strindberg gav ut den 1903. I novellen berättas ett helt livs allra mest avgörande händelser på mindre än 600 ord, utifrån några korta anteckningar på en liten papperslapp. 

August Strindberg i sin samtid

Den unge August Strindberg prövade på olika yrken och utbildningar. Han arbetade som informator, en sorts privatlärare för barn i rika familjer. Han började Kungliga Dramatiska teaterns elevskola för att bli skådespelare. Han började också studera till läkare. Ett tag var han student i Uppsala.

1870 fick August Strindberg sin första pjäs antagen av Kungliga teatern. Efter det fick han ett stipendium för att fortsätta sina estetiska studier.

När August Strindberg var i tjugofemårsåldern träffade han Siri von Essen och de blev förälskade i varandra. Siri von Essen var gift med adelsmannen Carl Gustaf Wrangel, men skilde sig för hans skull. En skilsmässa var en stor skandal på den här tiden. Siri von Essen och August Strindberg gifte sig med varandra och hon påbörjade en karriär som skådespelare.

"Jag har icke det skarpaste hufvudet, men elden; min eld är den största i Sverge och jag skall om ni vill sätta eld på hela detta usla nästet!"

(Ur "Han och hon - en själs utvecklingshistoria, samlade Skrifter av August Strindberg, Supplementdel II 1875-1876)

Strindberg lämnade Sverige

August Strindberg kritiserade samhället och många såg honom som en radikal debattör i Sverige på 1880-talet. I debatten gick han många gånger till personangrepp på sina motståndare. Han kritiserade också både monarkin, kyrkan och militären. August Strindberg menade att de institutionerna försvarade det som var fel och gammalmodigt i samhället. Idén och idealet om kärnfamiljen var Strindberg också kritisk mot. 

1883 flyttade August Strindberg utomlands med sin familj. Först reste de till Grez-sur-Loing i Frankrike, där det bodde många svenska konstnärer. Till slut bosatte sig August Strindberg och Siri von Essen utanför Genève i Schweiz.

1884 gav han ut novellsamlingen Giftas. I de olika novellerna skrev han om kärlek och relationer utan att vara gift, vilket var ett starkt tabu i samhället. August Strindberg blev också anklagad för hädelse eftersom han kallade Jesus för "folkuppviglare". Dessutom gick han emot kyrkans syn på nattvarden. Strindberg menade att det var bedrägeri att kalla vinet och brödet för Jesu kropp, eftersom det var

... "Högstedts Piccadon å 65 öre kannan och Lettströms majsoblater å 1 kr. skålp., vilka av prästen utgåvos för att vara den för över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nasarets kött och blod"...

(Ur Giftas. "Dygdens lön", 1884)

August Strindberg åtalades för hädelse mot Gud och kyrkan men blev friad i rättegången.

Skilsmässan från Siri

August Strindberg och Siri von Essen var gifta med varandra i 10 år.  Deras äktenskap slutade i en uppslitande skilsmässa som pågick i flera år från 1887. August Strindberg var våldsam och svartsjuk, och misshandlade sin fru. När de flyttade från Sverige fick Siri von Essen också lämna sitt arbete som skådespelare.

I samband med skilsmässan anmälde August Siri för vanvård av deras gemensamma barn. Han anklagade bland annat Siri von Essen för att dricka för mycket.

1891 dömdes den berömde författaren för misshandel och ärekränkning av Siri von Essens nära vän, Marie Caroline David. Han anklagade henne bland annat för att vara homosexuell. Det var en allvarlig anklagelse eftersom homosexualitet vid den tiden fortfarande var ett lagbrott.

Från 1890-talet gick August Strindberg igenom flera perioder av kriser. Han trodde att han var förföljd, och såg hemliga, övernaturliga tecken i moln och tidningsartiklar till exempel. Han experimenterade också med alkemi och försökte tillverka guld.

Strindberg i fejder och bråk med andra

August Strindberg hade många fiender. Han gick många gånger till personangrepp. Karaktärerna i den satiriska romanen Svarta fanor från 1904 var lätta att känna igen för de samtida läsarna. Författaren Ellen Key var förebild för karaktären Hanna Paj, till exempel.

Strindbergsfejden var en konflikt som pågick i tidningarna 1910-1912 mellan August Strindberg, Verner von Heidenstam och Sven Hedin framför allt. August Strindberg tyckte att båda var överskattade och inte förtjänade den uppmärksamhet och beundran de fick av samhället.

En annan institution i samhället som August Strindberg var fientligt inställd till var Svenska Akademien, och särskilt till den ständige sekreteraren, Carl David af Wirsén. Wirsén hade många gånger kommit med negativ kritik när han recenserat Strindbergs litteratur.

60 000 människor följde August Strindbergs begravning

August Strindberg dog den 14 maj 1912. I bouppteckningen efter honom finns en liten lapp med Strindbergs sista vilja:

"Jag vill föras direkt till grafven, klockan 8 på en morgon, för att undgå samlingar af nyfikna."

August Strindbergs sista vilja blev inte uppfylld. Begravningen blev en mycket stor händelse i Stockholm. Tusentals människor stod längs vägen när kistan fördes från kyrkan till begravningsplatsen. 

Fakta om August Strindberg

  • Född 22 januari 1849 på Riddarholmen
  • Död 14 maj 1912 på Drottninggatan 85
  • Känd författare, konstnär och dramatiker
  • Har bland annat skrivit Röda rummet (1879), Giftas (1884-1886) och Fröken Julie (1888)

Han var gift tre gånger: 1877-1891 med Siri von Essen, 1893-1897 med Frida Uhl och 1901-1904 med Harriet Bosse. August Strindberg hade sex barn. Kerstin, Karin, Greta och Hans tillsammans med Siri von Essen, Kerstin tillsammans med Frida Uhl och Anne-Marie tillsammans med Harriet Bosse.

 

Uppdaterad