Godsvagnar lastade med julgranar vid Stockholms södra stationsbangård 1953
Godsvagnar lastade med julgranar vid Stockholms södra godsstation 1953. Foto: Olle Karlsson, Stadsmuseet i Stockholm

Södra station

Järnvägen kom till Stockholm 1860. Då byggdes Stockholms södra station, stadens första järnvägsstation. Stationen låg vid Medborgarplatsen, ungefär där Söderhallarna ligger idag.

Södra station var ändhållplats för alla tåg som kom söder- eller västerifrån. Tågen som kom norrifrån stannade vid Norra Bantorget, på Norrmalm. 1871 byggdes järnvägarna ihop och Stockholms Centralstation kunde invigas.

"Söders Manhattan" istället för godståg

Södra station användes både för godståg och persontrafik. Godsstationen lade ner på 1980-talet. Idag går järnvägsspåren i tunnlar under Södermalm. Nu är det bara pendeltågen som stannar vid Södra station. Den gamla bangården och många av järnvägsbyggnaderna revs. En del ville bygga hus med 40 våningar istället och förvandla Södra stationsområdet till "Söders Manhattan". De planerna blev inte av. Nu ligger istället Fatbursparken och bostadshus med ungefär 3000 lägenheter på området.

Ett enda hus finns kvar från den gamla bangården. Huset var tjänstebostad till anställda vid järnvägen. Det kallades "Tegelhuset" och byggdes 1859 efter SJ:s standardritningar. Det är den enda bevarade byggnaden den här tiden i området.

Sjön Fatburen

Ett stenkast från Medborgarplatsen ligger idag Fatbursparken. Där låg tidigare en sjö som hette Fatburen. Fatburssjön var en frisk insjö med mycket fisk under Stockholms tidigaste historia. Ordet fatbur eller fatabur betydde förråd eller matförråd på gammal svenska. Fatburen var en ganska stor sjö. Den sträckte sig mellan dagens Östgötagatan och Rosenlundsgatan ungefär. Från början rann den ut i Årstaviken, förbi Zinkensdamm.

Sjön fungerade som soptipp

På 1600-talet byggdes många nya hus och gator på Södermalm, och befolkningen växte snabbt. När Götgatan byggdes om och blev rakare fyllde stockholmarna igen delar av Fatburssjön. På så sätt blev det mer mark att bygga på. De tog också bort sjöns utlopp i Årstaviken så att vattnet i sjön blev stillastående. Många dumpade sina sopor i Fatburssjön också, fast den hade gett både dricksvatten och fisk.

Sjön började mer och mer förvandlas till ett illaluktande ”hälsovådligt sumphål”. På 1830-talet var sjön ett osundt träsk, som ofta kallades Döda hafvet.

Malariamyggor som spred sjukdomar kläcktes i det som var kvar av sjön. Dödligheten i trakten var hög och stadens läkare krävde att sjön skulle fyllas igen helt och hållet. På 1860-talet fylldes det sista av sjön igen när järnvägen började byggas. Stockholms första järnvägsstation fick stå ovanpå det sista som fanns kvar av Fatburen.

Fatburen finns kvar fast sjön är borta

I dag lever namnet Fatburen kvar genom Fatbursgatan, Fatburs brunnsgata, Fatburs kvarngata och Fatbursparken, där fontänskulpturen "Afrodites brunn" skall påminna om den forna sjön som en gång låg där.

Uppdaterad