Klassrum med elever i bänkarna och en lärare med pekpinne.

Utbildning i Stockholm

Vad lärde sig eleverna i skolan förr? Vilka regler fanns? Vad gjorde ungdomarna på sin fritid? Skolan idag skiljer sig en hel del från skolan förr. Men vissa saker är fortfarande rätt likt. (Bild: Lektion i Carlssons skola på 1950-talet, foto: Lennart af Petersens)

1842 bestämde Sveriges riksdag att allmän folkskola skulle införas. Det betydde att alla Sveriges socknar på landsbygden och församlingar i städerna skulle ordna skollokaler och anställa lärare.

Skolor för barn fanns också långt före 1842 på många håll i landet, men genom folkskolestadgan blev folkskolan obligatorisk för socknarna. Kristendomen blev ett av de viktigaste ämnena och kyrkan hade starkt inflytande på skolan.