Klassrum med elever i bänkarna och en lärare med pekpinne.
Lektion i Carlssons skola på 1950-talet. Foto: Lennart af Petersens, Stadsmuseet i Stockholm

Utbildning i Stockholm

Vad lärde sig eleverna i skolan förr? Vilka regler fanns? Vad gjorde ungdomarna på sin fritid? Skolan idag skiljer sig en hel del från skolan förr. Men vissa saker är fortfarande rätt likt.

1842 bestämde Sveriges riksdag att allmän folkskola skulle införas. Det betydde att alla Sveriges socknar på landsbygden och församlingar i städerna skulle ordna skollokaler och anställa lärare.

Skolor för barn fanns också långt före 1842 på många håll i landet, men genom folkskolestadgan blev folkskolan obligatorisk för socknarna. Kristendomen blev ett av de viktigaste ämnena och kyrkan hade starkt inflytande på skolan.

Uppdaterad