Byggnader och en skylt med texten "Nedgång till Stadsarkivet".
Utsikt från Kungsklippan 1959-1960. Fotograf: Svenska Dagbladet, Stadsmuseet i Stockholm.

Stadsarkivet

I Stockholms stadsarkivs magasin finns massor av dokument, brev, fotografier, ritningar och kartor. De berättar alla om Stockholm och stockholmarnas historia.

Högst upp på Kungsklippan ligger Stadsarkivet. Det man inte ser utifrån är att det sträcker sig sju våningar ner i berget. Huset invigdes 1943 och sedan dess har man kunnat ta del av arkivhandlingarna i arkivets läsesal. Arkitekt var Sven Ivar Lind. Han utgick ifrån arkitekten Gunnar Asplunds vinnande tävlingsbidrag från 1939. Gunnar Asplund dog 1940 vilket innebar att han själv inte kunde genomföra sitt förslag.

I Stadsarkivet finns det många hyllkilometrar med dokument av alla de slag från olika institutioner, såsom skolor, polis, sjukhus samt från föreningar och privatpersoner. 

Unesco beslutade 2011 att Stockholms stads byggnadsritningar som finns på Stadsarkivet skulle bli ett världsminne och bevaras för all framtid. I Stockholm finns det ritningar från 1713 till idag. 1736 bestämde stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg att alla som ville bygga om eller bygga ett nytt hus skulle lämna in en kopia på ritningen till stadens myndigheter. Så är det fortfarande. Det är unikt i världen att en stad har sparat ritningar på alla hus så länge. Därför platsar hela ritningssamlingen på Unescos lista.

På Stadsarkivet finns bland annat ritningarna för Stockholms stadshus.

Uppdaterad