Stort palats byggt i tegel och med välvt tak i ärgad koppar.
Riddarhuset 1925. Fotograf: Gustaf W:son Cronquist, Stadsmuseet i Stockholm.

Renässans, 1500-1700

Under slutet av medeltiden blev idéer, vetenskap och stilar från antikens Rom och Grekland populära igen. Stilen som hämtade inspiration från antikens ideal kallas för renässansen.

Ordet renässans betyder ”pånyttfödelse” på franska. Européerna hade tyckt att de antika idealen var omoderna under medeltiden. Under renässansen blev de upptäckta på nytt.

Typiskt renässans

De storslagna klassiska, antika byggnaderna i Rom och Grekland var ofta byggda i sten. Tempel och andra stora byggnadsverk hade pelare och kolonner längs framsidan på huset och ofta en fronton, en trekantig gavel över mitten på byggnaden där huvudingången låg. Fasaderna var symmetriskt uppdelade, till exempel med samma avstånd mellan alla fönsteröppningar.

Det gamla slottet Tre kronor började byggas på medeltiden. Men kung Johan III började bygga om delar av slottet i renässansstil under 1500-talet. Slottet fick utsmyckade praktgavlar på kortsidorna. Där fanns statyer och symboler som bildhuggare hade mejslat ut i sandsten. Det var ett typiskt renässansdrag. Slottet brann ner 1697 och idag finns bara källarmurarna kvar under det nya Kungliga slottet.

Riddarhuset är byggt i renässansstil

Under 1600-talet är egentligen barocken den stora byggnadsstilen. Men renässansen lever vidare som stilideal sida vid sida med barocken. I Stockholm är Riddarhuset i Gamla stan ett av de bästa exemplen på renässansbyggnader.

Riddarhuset byggdes i tegel på 1670-talet. Det var adelsfamiljernas samlingsplats i Stockholm. Byggnaden blev både imponerande och mycket påkostad. Fasaden i tegel är indelad i olika fält med pilastrar, platta pelare som sträcker sig hela vägen upp mot taket. Taket har två delar med en liten upphöjning mellan sig. Den nedre delen av taket har en rundad form som är typisk för den holländska renässansstilen.

Den mittersta delen av fasaden är en risalit som sticker ut lite från den övriga fasaden. Risaliten kröns av en fronton, en gavel formad som en triangel. Det är en mycket vanligt utsmyckning i alla de byggnadsstilar som är inspirerade av antika byggnader i Rom och Grekland.

Tegel var populärt men dyrt

Den som byggde ett enklare hus och inte hade råd med dyrt tegel kunde putsa fasaden istället. Puts är en mjuk massa som kan vara gjord av kalk, sand och vatten. Den blir hård som sten när den torkar och går att måla i olika färger. På 1600-talet var det populärt att måla putsade väggar med orange-röd färg så att det liknade tegel på håll. Schantzska palatset vid Stortorget i Gamla stan har sådan rödfärgad puts på fasaden.

På 1800-talet började man tillverka tegelstenar med maskiner. Det gick snabbare och blev billigare. Många hus från 1880-talet är byggda i en stil som kallas nyrenässans.

Uppdaterad