Byggnader på håll
Trafiken vid Kornhamnstorg 1946. Foto: Lennart af Petersens, Stadsmuseet i Stockholm.

Kornhamnstorg

Kornhamnstorg är ett torg med lång historia. Här lade Mälarbåtarna till och lastade av spannmål för försäljning tidigare.

Namnet Kornhamnstorg berättar vad det här lilla trekantiga torget i Gamla stan berättar historien om vad platsen tidigare använts till. Alldeles intill fanns en hamn där bönderna på 1600-talet kom med sin säd från åkrarna, bland annat korn. Därifrån har torget fått sitt namn.

Gamla stan kallades tidigare bara för Stadsholmen. Under medeltiden var det här själva staden, innan den växte ut på Södermalm och Norrmalm. De olika gatorna och torgen namngavs efter vad som hände på platsen. På Korntorget lagrades säd. Torg,et låg först på den plats som vi idag kallar Järntorget. När järnexporten ökade blev det torget en förvaringsplats för järn och bytte namn till Järntorget.

Nuvarande Kornhamnstorg placerades lite längre västerut, troligen på 1630-talet efter att stora delar av Stockholm brunnit ner. Kajområdet söder om Kornhamnstorg, mellan Munkbroleden och Söderström, har sedan 1935 haft namnet Kornhamn.

Uppdaterad