Svart och röd text mot blå-gul bakgrund
Riksskatteverkets röstningsguide, 1973. Stockholms stadsarkiv

Vägen mot demokrati

I Sverige infördes demokrati i många små steg. Den stora personliga frihet vi lever med idag skulle slå 1800-talets stockholmare med häpnad. Här hittar du källor som berättar om demokratiseringens historia.

Det är lätt hänt att ta de rättigheter och friheter vi har idag för givet. Du får publicera vad du vill så länge du inte hotar eller kränker någon. Du får yttra dig och delta i möten och föreningsliv utan att riskera att hamna i fängelse. Har du fyllt 18 får du rösta och kandidera i allmänna val. Är du hemlös åker du inte dit för lösdriveri och du får fortfarande rösta. Blir du anhållen av polisen är det knappast sannolikt att de använder tortyr för att pressa fram ett erkännande. Risken är inte heller stor att polisen hugger med sablar vid en fredlig demonstration.

Här får du möta människor som inte hade alla dessa rättigheter, kvinnor och män som kämpat för – och emot – ett  friare och mer jämställt samhälle.

Uppdaterad