Robert Thurgren
Detalj från Robert Thurgrens frigivningsintyg: Riksarkivets databas Frigivna straffarbetsfångar

Robert Thurgren gjorde inbrott

Den 4 september 1895 bryter sig Robert in i grosshandlare Adler Larssons våning på Skeppsbron 26. En grannkvinna och hennes son överraskar honom och han hotar dem med en revolver. I tumultet träffas både sonen och grannkvinnan av skott. Polisen larmas och när de kommer till platsen försöker Robert ta sitt liv.

Robert Thurgren bröt sig in i grosshandlare Adler Larssons våning på Skeppsbron 26, den 4 september 1895. Han hade bland annat hunnit ta saker ur låsta lådor när han blev upptäckt av Adler Larssons grannar, Emma Sofia Norgren och hennes son Knut. Robert hade en pistol med sig och sköt mot både Knut och Emma Sofia. Knut blev träffad i nacken och Emma Sofia i magen. Kulan gick igenom hennes kjol och linne, men stoppades av korsetten som hade insydda skenor i sig. Sedan stängde Robert Thurgren in sig i ett rum i lägenheten och försökte ta sitt eget liv genom att skjuta sig själv i huvudet och bröstet. Alla tre överlevde sina skador.

Robert Thurgren föddes i Stockholm 1865. Hans föräldrar var inte gifta med varandra, och ville inte att andra skulle veta att de fått ett oäkta barn som det hette då. Robert blev istället lämnad till en fosterfamilj. De fick betalt för att ta hand om honom. När han var tio år skickas han tillbaka till sina föräldrar. Två år senare rymde han hemifrån och hamnade istället på uppfostringsanstalten Hall. Han fortsatte att rymma därifrån också.

När Robert Thurgren var 17 år gammal lämnade han Hall och fick en biljett till Amerika av sin far. Han jobbade bland annat som kypare och på farm men han rotade sig aldrig i det nya landet. Istället tog han jobb på en båt och reste till Västindien och Australien bland annat. Under flera år reste han omkring i världen, kom tillbaka till Sverige, begick nya brott och åkte fast. Han var inte välkommen tillbaka hos föräldrarna.

När polisen grep Robert Thurgren efter det misslyckade inbrottet på Skeppsbron 1895 fick det stor uppmärksamhet. I New York gick det att läsa om Robert i de svenska tidningar som gavs ut där. Det visade sig att han var efterlyst i Amerika också, för flera stölder och rånmord.

Den 20 december 1895 dömdes Robert Thurgren till 10 års straffarbete på Långholmen och 10 års förlust av medborgerligt förtroende. Robert Thurgren släpptes från Långholmen den 31 januari 1905. Han fick då med sig de 465 kronor som han jobbat ihop under strafftiden.

Fakta: Förlust av medborgerligt förtroende

  • Förlust av medborgerligt förtroende innebar från 1864 att den dömde förlorade rättigheter och förmåner som rösträtt och möjligheten att inneha ett statsämbete.
  • Innan 1864 års strafflag trädde i kraft hette det vanfrejd och då fördes det in i personens prästbetyg. Detta innebar att det alltid fanns kvar och kunde påverka möjligheten till ett normalt liv.
  • 1918 togs beteckningen förlust av medborgerligt förtroende bort, men den dömde kunde fortfarande förlora vissa rättigheter som straff. Detta försvann först 1937.

Uppdaterad