Karta från 1944
1944 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1944 års karta över Stockholm

"Stockholms stads med förstäder. Skala 1:12 000. Generalstabens litografiska anstalts förlag. A.-B. Kartografiska Institutet. Esselte AB. Stockholm 1944."

Kartan ”Stockholms stad med förstäder” visar både Stockholms innerstad och ytterstad, samt delar av Huddinge, Nacka, Solna och Sundbyberg. I förorter och vissa närliggande kommuner anges både gatunamn och kvartersnamn. Du kan följa stadsdelsgränser, busslinjer, spårväg och några färjeleder. Se bifogad teckenförklaring för att få hjälp att tolka kartan.

Kartan består av två delar som här digitalt sammanfogats till en bild. Om du vill förstora och se ytterligare detaljer finns kartan uppdelad i fyra kartutsnitt i högupplöst format. Samtliga kartblad finns publicerade i Stockholmskällan.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad