Målning med utsikt från Stockholms slott över byggnader, gator och människor
Riddarhustorget, 1841. Konstnär: Ferdinand Tollin, Stadsmuseet i Stockholm

Fersenska mordet 1810

Den 20 juni 1810 blev riksmarskalken, greve Axel von Fersen, ihjälslagen av en uppretad folkmassa mitt i Stockholm - mitt på blanka dagen. Det finns många myter om händelsen, som inte alltid stämmer med källorna...

Greve Axel von Fersen var en mycket känd och omtalad person under sin egen livstid. Han kom från en av Sveriges finaste adelsfamiljer och var riksmarskalk och kungens närmaste medarbetare. Han hade också varit militär och ambassadör. Idag är han kanske mest känd för sitt kärleksförhållande med drottning Marie Antoinette av Frankrike.

Våldsamma förändringar i samhället 1789-1809

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet hände många dramatiska saker som påverkade samhället i Sverige och utlandet. Franska revolutionen 1789 ledde till republik och inbördeskrig. Många ville avskaffa kungens och adelns makt och det franska kungaparet blev avrättade. Revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap spreds också till Sverige. Gustav III blev mördad på maskeradbalen 1792, Sverige hade förlorat Finland 1809 efter långa krig och samma år avsattes kung Gustav IV Adolf. Han och hela hans familj blev tvingade att lämna Sverige och bosätta sig utomlands. Riksdagen valde Gustav III:s bror till ny kung, och en ny grundlag gjorde slut på det kungliga enväldet. 

Axel von Fersen ville ha en annan kronprins

Den nye kungen, Karl XIII, var gammal och hade inte några barn tillsammans med sin fru, drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. I januari 1810 adopterade de prins Christian August av Danmark för att få en tronarvinge som kunde ta över tronen efter kungen när han dog. Den danske prinsen fick byta namn till Karl August när han blev svensk kronprins. 

Axel von Fersen var gustavian. Han hade varit lojal med de båda tidigare kungarna Gustav III och Gustav IV Adolf. Han hade inte stött statskuppen 1809, men inte motsatt sig den heller. Han fortsatte som riksmarskalk och närmaste medarbetare till Karl XIII när han blev kung istället. Men gustavianerna ville hellre att Karl XIII skulle välja den avsatte kungens son Gustav som kronprins.

Axel von Fersen blev misstänkt för mord på kronprinsen

Karl August blev snabbt populär som ny kronprins. I maj deltog han i en militärövning på Kvidinge hed i Skåne. 

"Han satte sig upp på en häst, och red längs fronten. Knappt hade han likwäl ridit ett stycke, förrän hatten föll af honom, och några ögonblick derefter störtade han sielf sanslös af hästen, träffad af ett slaganfall."

Kronprinsens död kom plötsligt och oväntat. Många blev chockade och sorgsna. Obduktionen visade att Karl August hade dött av naturliga orsaker. Han hade fått en stroke.

Det började ändå gå rykten om att det var Axel von Fersen som hade mördat kronprinsen med gift. Ryktena sade också att Axel von Fersens syster, Sofie Piper hade varit inblandad i mordet. De hade inte stöttat statskuppen 1809 som ledde till att Karl XIII blev kung av Sverige. Många människor trodde att det var därför de ville mörda den nya kronprinsen. 

Mordet på Axel von Fersen

Den 20 juni 1810 skulle kistan med den döde kronprins Karl August föras in i Stockholm. Det var ett stort följe som bildade procession. Kistan stod på en vagn, klädd med svart tyg. I tåget av människor red soldater klädda i uniform, och i häst och vagn med glasfönster och en förgylld krona på taket åkte riksmarskalk Axel von Fersen. Tåget startade på morgonen i Salem söder om Stockholm. Det reste förbi Liljeholmen, längs Hornsgatan och genom Gamla stan mot Stockholms slott. Där skulle kistan stå fram till begravningen i Riddarholmskyrkan.

Gratis brännvin och uppretad stämning

Många människor var ute på gatorna i Stockholm den här dagen för att titta på följet med kistan. Det fanns gratis brännvin och stämningen var ganska spänd och irriterad. När processionen kom på Hornsgatan var det några som kastade stenar och mynt mot Axel von Fersens vagn. Flera fönsterrutor gick sönder på vagnen. I Gamla stan var det några i folkmassan som slog på vagnen och misshandlade riksmarskalken. Några ska ha slagit honom med käppar. Nu var alla vagnens fönsterglas krossade.

Vid Stora Nygatan lämnade Axel von Fersen vagnen. Han sökte skydd i ett hus men folkmassan var hotfull och krävde att han skulle komma ut. En militär försökte följa honom till Rådhuset i Bondeska palatset intill Riddarhuset för att komma undan våldet. Den uppretade folkmassan hämtade ut honom därifrån också.

Ute på Riddarhustorget fortsatte misshandeln av Axel von Fersen. Han hade nu fått kläderna avslitna och blödde från flera sår på kroppen. Han föll ihop på marken, men misshandeln fortsatte ändå. Axel von Fersen dör till sist av våldet och blir liggande på torget.

Misshandeln fortsatte också efter att Axel von Fersen dött. Flera vittnen berättar att personer har hoppat på hans bröstkorg. Någon menar att det var då han dog. Andra menar att han redan var död när det hände.

Vittnen är inte överens om vem som mördade Axel von Fersen

Det fanns många vittnen till misshandeln. De blev förhörda senare och fick sina berättelser nedskrivna. Några pekade ut Otto Johan Tandefeldt som en av de pådrivande i misshandeln. Otto Johan Tandefeldt kom från Finland och var matros på ett fartyg som skulle segla från Stockholm några dagar senare.

Men, många av vittnena som tror sig ha sett Tandelfeldt hoppa på Axel von Fersens bröstkorg säger att de inte är helt säkra. De vill inte gå ed på att det verkligen var han. Flera säger ändå att det var någon som liknade Tandefeldt, som var från Finland eller som var klädd som sjöman.

Kommissarie Alegren berättar hur en man som kallade sig för Tandefeldt och som var klädd i sjömanskläder pratade om att han varit med och misshandlat Axel von Fersen. Andra har sett en person som liknade Johan Otto Tandefeldt, men som hade officerskläder på sig, med mässingsknappar eller medalj. Kapten Skotte säger sig ha sett en finländare med randig sjömanströja som berättade att han 

"gifwit Hans Excellence ett duktigt slag eller törn."

För att knyta Otto Johan Tandefeldt till brottet handlar en del av utredningen om vilka kläder han hade på sig den 20 juni.  Otto Johan Tandefeldt själv och hans hyresvärd, Elisabeth Almberg, är båda säkra på att han hade en grön tröja av manchester på sig.

Var Tandefeldt ensam skyldig till mordet?

Otto Johan Tandefeldt och tre andra personer blev dömda för att ha misshandlat Axel von Fersen så att han dog. I många av de senare berättelserna om mordet på Axel von Fersen är det bara Tandefeldt som är skyldig, genom att han på Axel von Fersens bröstkorg så att han dog.

Berndt von Schinkel skrev boken Minnen ur Sveriges nyare historia, del V, 1853-1854. Där pekar han ut Otto Johan Tandefeldt som den skyldige mördaren. Berndt von Schinkel skriver att

"Tandefeldt gjorde slut på detta fasaväckande skådespel, i det han med begge fötterna hoppade upp på och knäckte den olyckliges bröst, hvilket med detsamma drog sin sista suck..."

Det hade gått mer än 40 år när Berndt von Schinkel skrev ned sin berättelse om händelserna den 20 juni 1810. Enligt honom själv var han ögonvittne till mordet på Axel von Fersen. Det är möjligt att det var så, men han finns inte med som vittne i utredningen av mordet 1810. Av de samtida vittnesmålen är bilden inte lika klar, eftersom flera av de vittnen som tror att de sett Tandefeldt inte är helt säkra på att det var honom de såg.

Axel von Fersens kropp blev obducerad av läkare senare. De konstaterade att han hade många sår och flera brutna revben. De flesta revbenen hade brutits efter att han hade dött.

"Ehuru ingen af ofwanbeschrefne schador särschilt kan anses absolut dödande, tro wi oss med wisshet kunna påstå, att summan af dem [---] utgör här en absolut döds ordsak."

Läkarna konstaterade att det var hela den utdragna misshandeln som ledde till riksmarskalkens död men kunde inte säga att det var något särskilt slag eller spark mot honom som hade varit avgörande. I rättegången som följde efter mordet blev fyra personer dömda för att ha deltagit i misshandeln.

Under hösten 1810 slog Svea hovrätt fast att ryktena om Axel von Fersens inblandning i Karl Augusts död hade varit falska. Kronprinsen hade dött av naturliga orsaker och både Axel von Fersen och Sofie Piper var helt oskyldiga till anklagelserna om att ha mördat honom.

Axel von Fersen fick en hedervärd begravning. Kistan fördes i procession från Kungliga slottet till Riddarholmskyrkan.

Biblioteket tipsar: Böcker om Fersenska mordet 1810

Uppdaterad