Skrivstilstext på gulnat papper
Carl Wilhelm Nybergs fil i Barnhusets förteckning. Stockholms stadsarkiv

Carl Wilhelm Nyberg letade efter sin mamma

Carl Wilhelm växte upp på barnhem. Han föddes i februari 1866, och när han var 11 dagar gammal lämnade hans mamma in honom på Allmänna barnhuset. När Carl Wilhelm blev äldre försökte han hitta sin mamma igen.

När Karl Wilhelm var 11 dagar lämnade hans mamma honom till Allmänna barnhuset och han skrevs in som Nr 11048, Carl Wilhelm Nyberg. Redan i juni samma år blev han fosterbarn på ett torp i Frötuna i närheten av Norrtälje. I Frötuna församlings husförhörslängd för åren 1866-1870 kan du hitta honom.

Efter tolv år hos sin fosterfamilj skrev Karl Wilhelm ett brev till Allmänna barnhuset. Han ville ha hjälp av barnhuset att hitta sin biologiska mamma som han inte hade hört av sedan han var två år. 

"Barnhusbarnet Karl Wilhelm Nyberg No 11,048 fattar pennan för att skrifva några rader till Herrarne, för att herrarne skall få veta huru jag har det..."

Det finns inget svar från barnhuset bevarat, i arkivet finns bara brev till Allmänna barnhuset, men tre år senare flyttade Karl hem till sin mamma och hennes nya familj på Kungsholmen. Mamman var då gift och hade ytterligare tre barn.

Karls mamma, Carolina Rosina Nyberg, var också omhändertagen av samhället som barn. Hon var intagen på Allmänna uppfostringsinrättningen i Örebro och fick underhåll från Allmänna barnhuset. Därför finns även hon i barnhusets arkiv.

Statligt barnhem sedan 1600-talet

Stora Barnhuset grundades år 1633 då kronan skänkte mark och pengar till det första barnhuset i Sverige. Det byggdes vid nuvarande Norra Bantorget. Än idag finns Barnhusgatan och kvarteren Barnhuset och Barnhuskällaren på platsen där barnhuset låg. Under 1600- och 1700-talen bodde barn i åldrarna 7-14 år där och fick skolundervisning. Barnen fick också arbeta för att lära sig ett yrke. 

Under 1800-talet blev barnhusets uppdrag i första hand att placera barn i fosterhem. Många av barnen var, precis som Karl Wilhelm, födda utom äktenskapet och deras mammor hade ofta  ingen annan utväg än att lämna bort dem. År 1885 flyttade Allmänna barnhuset till nybyggda lokaler vid Norrtullsgatan.

Berättelser om stockholmare i arkiven

Uppdaterad