Målning som visar Stockholmsutställningen 1897 från vattnet, byggnader med tinnar och torn och båtar på vattnet.

Stockholmsutställningen 1897

I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställningen var också ett sätt att lyfta fram Sverige som land, i jämförelse med andra länder i världen. (Bild: Stockholmsutställningen 1897. Konstnär: Anna Palm, Stadsmuseet i Stockholm)

Utställningen visade upp industrialismen i Sverige

Industrihallen var den största byggnaden på hela utställningen. Kupolen och de fyra minareterna var nästan 100 meter höga och syntes på långt håll. Det fanns hissar i två av minareterna, och besökare kunde åka dit upp för att se på utsikten. Inne i industrihallen ställde företag ut sina produkter.

Stockholmsutställningen 1897, industrihallen

Stockholmsutställningen 1897, industrihallen

Allmänna konst- och industriutställningen var en del av Oscar II:s 25-årsfirande som kung. Men det viktigaste för arrangörerna var att visa upp hur långt industrialiseringen hade kommit i Sverige. Mer än 3 500 utställare visade upp sina produkter och företag. Olika branscher byggde sina egna utställningsbyggnader och montrar. Det var en nationalistisk tid, och många av paviljongerna och montrarna var dekorerade med flaggor och andra nationella eller historiska symboler.

Ritning till monter för Fiskeby pappersbruk

Ritning till monter för Fiskeby pappersbruk

Ur Stadsarkivets samling med planer och ritningar från Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.

En korv med vante, tack!

Det var inte bara nya maskiner och industrier som visades upp på utställningen. Det fanns ny mat där också. För första gången kunde människor i Sverige köpa varmkorv som snabbmat. Besökarna på utställningen åt inte korven som vi vanligtvis gör idag, i bröd med ketchup och senap. I stället fick de låna ett par vita bomullshandskar. Då kunde de hålla i korven utan att bränna sig. När kunden hade ätit upp lämnade den tillbaka handskarna till försäljaren. Ofta var det kvinnor som sålde varmkorv. De kallades för "korvmadammer". Men många handskar försvann och det blev för dyrt att köpa in nya. Därför började man baka bröd som man serverade korven i.

Djurgårdsbron finns fortfarande kvar

Utställningen hölls på Djurgården mellan maj och oktober 1897. De flesta utställningsbyggnaderna revs eller flyttades senare, men en del av byggnaderna står fortfarande kvar. Nordiska museet, Biologiska museet och Skånska gruvan var delar av utställningsområdet 1897. Djurgårdsbron byggdes också till utställningen. Besökarna kom antingen över den nya bron, eller över den äldre som var byggd i trä. Det gick också många båtar över till Djurgården under tiden som utställningen pågick.

Djurgårdsbron sedd från Strandvägen med 1897 års utställningsområde i bakgrunden

Djurgårdsbron sedd från Strandvägen med 1897 års utställningsområde i bakgrunden

 

Utvalt källmaterial om konst- och industriutställningen 1897

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Specialkatalog från Allmänna konst- och industriutställningen 1897

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Officiel plan öfver Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Öppnandet av Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården den 15 maj 1897

Öppnandet av Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården den 15 maj 1897

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Film från Allmänna Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (Jubileumsutställningen)

Industrihallen på Stockholmsutställningen 1897

Industrihallen på Stockholmsutställningen 1897

Stockholmsutställningen 1897, industrihallen

Stockholmsutställningen 1897, industrihallen

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

1897 års Allmänna konst- och industriutställning sedd från Strandvägen

1897 års Allmänna konst- och industriutställning sedd från Strandvägen

1897 års Allmänna konst- och industriutställning sedd från Strandvägen nedanför Skogsinstitutet

1897 års Allmänna konst- och industriutställning sedd från Strandvägen nedanför Skogsinstitutet

Utsikt från minareterna på 1897 års  Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Utsikt från minareterna på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Ballonguppstigning på Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården 1897. Förare av ballongen är dansken Johannessen

Ballonguppstigning på Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården 1897. Förare av ballongen är dansken Johannessen

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården. Stockholms stads paviljong, västra fasaden

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården. Stockholms stads paviljong, västra fasaden

Norska utställningen i industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Norska utställningen i industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Skogsutställningens paviljong på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Skogsutställningens paviljong på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från industrihallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från maskinhallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från maskinhallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från maskinhallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Interiör från maskinhallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Stockholmsutställningen 1897. Teater- och musikutställningen

Stockholmsutställningen 1897. Teater- och musikutställningen

Stockholmsutställningen 1897, trädgårdsutställningens paviljong

Stockholmsutställningen 1897, trädgårdsutställningens paviljong

Stockholmsutställningen 1897. Sagogrottan

Stockholmsutställningen 1897. Sagogrottan

Stockholmsutställningen 1897, Ryska avdelningen

Stockholmsutställningen 1897, Ryska avdelningen

Triumfport vid Skeppsbron under Stockholmsutställningen 1897

Triumfport vid Skeppsbron under Stockholmsutställningen 1897

Ritning till Biologiska museet från 1892

Ritning till Biologiska museet från 1892

Utställningen var också en nöjespark

Trots sitt namn handlade Stockholmsutställningen 1897 inte bara om modern industri och konst. På en del av utställningsområdet fanns det också en sorts temapark. Här hade arkitekterna Fredrik Lilljekvist och Erik Hahr byggt upp "Det gamla Stockholm". En lite mindre version av det medeltida Gamla stan, med slottet Tre kronor och Stortorget. Byggnaderna var mestadels gjorda i trä och gips, och målade eller dekorerade för att se gamla ut. De flesta husen var byggda i skala 1:2 så att de var hälften så stora som de egentligen hade varit.

Stockholmsutställningen 1897, Gamla Stockholm

Stockholmsutställningen 1897, Gamla Stockholm

I "Det gamla Stockholm" spelades en av Sveriges första filmer in - en påhittad historia om ett slagsmål på det medeltida Stortorget. Filmen var ungefär en minut lång.

På utställningsområdet fanns det också en Sagogrotta. Sagogrottan var byggd i trä och en sorts kuliss, precis som de andra byggnaderna. Besökarna kunde åka båt in i grottans fantasivärld, där ljus skapade effekter på väggarna.

Stockholmsutställningen 1897. Sagogrottan

Stockholmsutställningen 1897. Sagogrottan

"Utställningen såg jag med sextonåringens ögon och inlevelse. Det låg ett sagans skimmer över denna sommar, den var som något av ett feeri med sina illuminationskvällar och alla de…

Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Allmänna konst- och industriutställningen 1897 var både en uppvisning av moderna framsteg, och ett tillfälle att hylla Sveriges och Stockholms historia. Lagom till invigningen i maj 1897 gav Erik Wilhelm Dahlgren ut ett bokverk i tre band med allt från historisk statistik, byggnadshistoria och hur religiösa samfund kunnat verka i samhället genom historien. De flesta kapitlen i de tre böckerna finns att läsa i Stockholmskällan.

Utvalda texter ur Boken om Stockholm från 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Stockholms enskilda byggnader / Gustaf Lindgren

Stockholms enskilda byggnader / Gustaf Lindgren

Stockholms polis / af Hj. von Sydow

Stockholms polis / af Hj. von Sydow

Stockholms styrelse och förvaltning / Moritz Rubenson

Stockholms styrelse och förvaltning / Moritz Rubenson

Högre undervisningsanstalter och specialskolor i Stockholm / E. W. Dahlgren

Högre undervisningsanstalter och specialskolor i Stockholm / E. W. Dahlgren

Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning / Moritz Rubenson

Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning / Moritz Rubenson

Stockholms klimat / H. E. Hamberg

Stockholms klimat / H. E. Hamberg

Stockholms rättsskipning / af Hj. von Sydow

Stockholms rättsskipning / af Hj. von Sydow

Stockholms finanser / Moritz Rubenson

Stockholms finanser / Moritz Rubenson

Elementarundervisningen i Stockholm / O. A. Stridsberg

Elementarundervisningen i Stockholm / O. A. Stridsberg

Stadens allmänna byggnader / Stockholms stads byggnadskontor

Stadens allmänna byggnader / Stockholms stads byggnadskontor

Museer, bibliotek och arkiv / E. W. Dahlgren

Museer, bibliotek och arkiv / E. W. Dahlgren

Stockholms kyrkliga och religiösa förhållanden / S. A. Fries

Stockholms kyrkliga och religiösa förhållanden / S. A. Fries

Försäkringsväsendet / Johan Leffler

Försäkringsväsendet / Johan Leffler

Byggnader för militära ändamål / Ludv. W:son Munthe

Byggnader för militära ändamål / Ludv. W:son Munthe

Stockholms folkskolor / C. G. Bergman

Stockholms folkskolor / C. G. Bergman

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Statens byggnader i Stockholm / E. A. Jacobsson

Statens byggnader i Stockholm / E. A. Jacobsson

Stockholms kyrkor / E. A. Jacobsson

Stockholms kyrkor / E. A. Jacobsson

Stockholms gator, afloppsbrunnar och planteringar / Otto Fröman

Stockholms gator, afloppsbrunnar och planteringar / Otto Fröman

Stockholms begrafningsplatser / Emil Kinander

Stockholms begrafningsplatser / Emil Kinander

Stockholms pressväsen / Thore Blanche

Stockholms pressväsen / Thore Blanche

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Det nya slottet / E. A. Jacobsson

Det nya slottet / E. A. Jacobsson

Stockholms slott under Vasatiden / G. Upmark

Stockholms slott under Vasatiden / G. Upmark

Stockholms industri, handel och sjöfart / Karl Key-Åberg

Stockholms industri, handel och sjöfart / Karl Key-Åberg

Järnvägar / Harald Lemke

Järnvägar / Harald Lemke

Stockholms vattenledning / Freddrik Vilhelm Hansen

Stockholms vattenledning / Freddrik Vilhelm Hansen

Stockholms brandväsen / B. Hollsten

Stockholms brandväsen / B. Hollsten

Gaturegleringen / Moritz Rubenson

Gaturegleringen / Moritz Rubenson

Den här artikeln är en del av temat "Händelser i Stockholm"

Här hittar du fler artiklar i temat Händelser i Stockholm.