Karta från 1899
1899 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1899 års karta över Stockholm

"Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alfr. Bentzer. Skala 1:4000. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag 1899."

Alfred Bentzers karta från 1899 visar Stockholms innerstad med närmaste omgivning. Den bygger på Topografiska Corpsens karta upprättad 1862-1867. Bilden består av tolv kartblad som här digitalt sammanfogats till en kartbild.

De 12 olika kartbladen finns också publicerade i högupplöst format i egna poster nedan. Bladen kallas: 1 ”Bladet Karlberg”, 2 ”Bladet Marieberg”, 3 ”Bladet Norrtull”, 4 ”Bladet Kronoberget”, 5 ”Bladet Hornstull”, 6 ”Bladet Östra stationen”, 7 ”Bladet Gustaf Adolfs torg”, 8 ”Bladet Södra stationen”, 9 ”Bladet Ladugårdsgärdet”, 10 ”Bladet Djurgården”, 11 ”Bladet Barnängen” och 12 ”Staden inom broarne”.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

 

Uppdaterad