Karta från 1733
1733 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1733 års karta över Stockholm

"General Charta öfwer Stockholm med Malmarne Åhr 1733. Med Kongl: Maij:ts alldranådigste Privillegio Upsatt af Petrus Tillaeus Stads Ingenieur."

Petrus Tillaeus klassiska karta från 1733 visar staden innanför tullarna. Här finns mycket information att hämta! Med hjälp av teckenförklaringarna kan vi studera kvartersnamn och söka upp markerade skolor, apotek, kyrkor eller andra typer av verksamheter och ansedda byggnader. Kartan är ett bra redskap om du vill koppla uppgifter från exempelvis mantalslängder till kartan.

Detta är en digitalt sammansatt bild, där 12 kartblad sammanfogats till en karta. Alla 12 kartbladen finns i Stockholmskällan i högupplöst format (300 dpi).

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Alla kartblad till 1733 års karta över Stockholm

Uppdaterad