Svartvitt fotografi av stor byggnad i två våningar
Garnisonssjukhuset 1928, numera Landstingshuset där Stockholms regionfullmäktige sammanträder. Foto: Gustaf Wigelli, Regionarkivet.

Landstingshuset

Landstingshuset hette tidigare Garnisonssjukhuset. Här vårdades sjuka och skadade soldater i över hundra år. Huset byggdes nämligen i början av 1800-talet som ett militärsjukhus för den svenska armén.

När Garnisonssjukhuset byggdes på 1820-talet var det Nordens största sjukhus. Om det blev krig skulle sjukhuset kunna ta emot många patienter.

Byggnaden är ritad av arkitekten Carl Christoffer Gjörwell. Den är byggd för att likna antikens ideal i nyantik stil. Byggnadsstilen var populär i början av 1800-talet och kallas också för empir- eller Karl Johan-stil. Huset har bland annat en gavel som ska se ut som ett tempel med toskanska kolossalkolonner. Arkitekten ville att det skulle se pampigt och storslaget ut med rena linjer, valv och bågar.

Landstingshusets park är idag öppen för vem som helst. På tomten finns det Graverska huset som byggdes 1754. Byggherre var garvaren Jacob Graver. Byggnaden ligger precis bredvid Landstingshusets södra entré.

Från år 1952 till 1969 fungerade Garnisonssjukhuset som ett långvårdssjukhus. Här vårdades svårt sjuka patienter under lång tid. Många patienter avslutade sina dagar här. År 1971 byggdes huset om och Stockholms läns landsting flyttade då in. Här arbetar numera politiker och tjänstemän. Sjukhuskyrkan är ombyggd till möteslokal och vårdsalarna har blivit kontor. Idag kallas huset därför för Landstingshuset.

Olika teatrar och underhållare kom för att underhålla soldaterna.

Uppdaterad