Svartvit karta över stadsmiljö
1817 års karta, Stockholms stadsarkiv.

1817 års karta

1817 års karta över Stockholm med omgivningar.

Karta över belägenheten omkring Stockholm utgiven av W.M. Carpelan 1817. Vattendjup och torg är särskilt markerade. Vägnät, kvarter och kyrkor är ditritade. Utanför staden är boställen som torp och byar synliga.

Kartan sträcker sig ut till Hässelby i nordväst, Ulriksdal och Gamla Djursholm i norr, Lidingö och Nacka ut till Duvnäs i öst samt Brännkyrka i söder och Skärholmen i sydväst.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad