Kvinna med hatt med plym tittar in i kameran
Anna Lindhagen på 1920-talet. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm

Anna Lindhagen var politisk pionjär

Anna Lindhagen engagerade sig i många olika frågor, bland annat kvinnlig rösträtt, reglering av arbetstid och barns rättigheter. 1911 valdes hon in i Stockholms stadsfullmäktige för Socialdemokraterna.

Anna Lindhagen utbildade sig till sjuksköterska. Hon arbetade bland annat med att inspektera hur fosterbarn hade det i staden. Anna Lindhagen växte upp i en politiskt engagerad familj. Anna Lindhagen engagerade sig i Socialdemokraterna. Hon var ledamot i stadsfullmäktige 1911-1923. En av hennes bröder, Carl Lindhagen, var borgmästare i Stockholm. 

Anna Lindhagen arbetade för koloniträdgårdar i Stockholm

Under resor i Tyskland och England såg Anna Lindhagen hur koloniträdgårdarna fungerade där och hon tog med sig idéerna till Sverige och Stockholm. I de stora städerna var det svårt att få tag på färska grönsaker och tanken med kolonilotter var att stadsborna skulle kunna odla sina egna grönsaker.

År 1906 bildades Föreningen Stockholms koloniträdgårdar där Anna Lindhagen var ordförande och kolonoiområden som Söderbrunn på Djurgården och Eriksdal på Söder skapades. Under första världskrigets var det stor matbrist och kolonilotternas skörd var viktiga för många familjer.

Reglerna för vad kolonisterna fick odla var ganska stränga, vilket gjorde en del lottinnehavare arga. Läs till exempel kolonisten Gotthard Ljunglöfs brev till Anna Lindhagen:

Ni tycks förakta potatisen. Men potatisen är fattigt folks förnämsta näringsmedel i detta land (...) Ni är en stor professors dotter Ni. Har aldrig pröfvad på huru de verkligt fattiga ha det.

Kampen för att bevara det gamla Stockholm

Anna Lindhagen levde i en tid då Stockholms utseende förändrades fort. Ädre byggnader revs och stora områden planerades om, bland annat av Annas far Albert Lindhagen. Anna tyckte att det var viktigt att människor i framtiden skulle kunna se och förstå hur det äldre Stockholm hade sett ut. Hon engagerade sig därför för bevarande och upprustning av äldre hus.

1929 grundade Anna Lindhagen föreningen Stigberget. Hon startade också ett litet museum som visade  hur ett enkelt, borgarhem såg under andra hälften av 1800-talet. Museet visas fortfarande för allmänheten.

Uppdaterad