En man skriver på skrivmaskin. Bredvid ligger en trave böcker.

De skriver om Stockholm

Det finns två Stockholm. En stad finns i verkligheten, den som skapas av politiska beslut och grävmaskiner. Men det finns en påhittad stad också som byggs av författare och poeter. (Bild: Förlagsredaktör Sven Granath vid skrivmaskinen 1960. Foto: Herbert Lindgren, Stadsmuseet i Stockholm)

Verklighetens och fantasins Stockholm påverkar varandra: författarna inspireras av verklighetens stad och fantiserar ihop berättelser som påverkar hur läsarna upplever staden.

Att läsa är det närmaste vi kommer att resa i tiden. När vi läser August Strindbergs bok Röda rummet reser vi från 2000-talet till det sena 1800-talet och får reda på hur Stockholm såg ut då och hur det var att leva i staden på den tiden.  

I det här temat lär vi känna några författare som har inspirerats av Stockholm och bekantar oss med några böcker som utspelar sig i staden.