Försättssida till Frida Stéenhoffs tal "Hvarför skola kvinnorna vänta?"
Försättssida till Frida Stéenshoffs tal "Hvarför skola kvinnorna vänta", 1905. Stockholms stadsarkiv

Frida Stéenhoff - första feministen

Frida Stéenhoff var en tongivande företrädare i kampen för kvinnlig rösträtt under början av 1900-talet. Hon var också den första i Sverige som använde begreppet "feminism" i betydelsen "lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män".

Frida Stéenhoff var författare och samhällsdebattör. Den 23 november 1905 höll hon ett föredrag om kvinnlig rösträtt i Stockholm, som hade titeln "Hvarför skola kvinnorna vänta". Frida Stéenhoff var engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt, och en av förgrundsfigurerna för rörelsen. 1903 gav hon ut skriften "Feminismens moral". Det var första gången någon i Sverige använde begreppet feminism i den betydelsen det har idag.

Frida Stéenhoff var en kontroversiell debattör i sin egen tid. Hon förespråkade bland annat också rätten att ha kärleksrelationer utan att vara gift. I hennes pjäs Lejonets unge är preventivmedel en självklarhet. Pjäsen hade premiär i Sundsvall 1897. Hon skrev den under pseudonymen Harold Gate. I pjäsen gav Frida Stéenhoff också uttryck för idén att nästa århundrade skulle blir barnets århundrade. Uttrycket "Barnens århundrade" blev känt först när Ellen Key använde det som titel på sin bok Barnets århundrade år 1900.

 

Uppdaterad