Porträtt av en äldre, tunnhårig man med glasögon
Henrik "Hinke Bergegren 1920-1936. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel

Henrik "Hinke" Bergegren var journalist och spred information om preventivmedel i början av 1900-talet. Det var förbjudet och han hamnade i fängelse.

Henrik "Hinke" Bergegren tyckte att det var bra om fler använde preventivmedel. 1908 höll han ett tal i Folkets hus om "Kärlek utan barn". Bergegren visade olika preventivmedel och förklarade hur de skulle användas. Inte långt därefter införde riksdagen en ny lag som kom att kallas Lex Hinke. Lagen förbjöd uttryckligen spridning av kunskap om preventivmedel. Det var förbjudet att informera om preventivmedel till 1938. Hinke Bergegren fortsatte trots det sin sexualupplysningskampanj, vilket ledde till att han häktades, åtalades och sattes i fängelse på Långholmen.

Hinke Bergegren var journalist och arbetade bland annat som redaktör för ungsocialisternas tidning Brand. Efter en ideologisk strid inom det socialdemokratiska partiet blev han utesluten ur partiet 1908. Striden handlade om ifall partiet skulle arbeta för samhällsförändring genom reformer eller genom revolution. Hinke Bergegren tillhörde den revolutionära anarko-syndikalistiska falangen. När han uteslöts följde ett stort antal ungsocialister honom och gick ut partiet. Ungsocialisterna kallades också "ung-hinkar". Efter avhoppet bildade de ett nytt parti, Ungsocialistiska partiet.

Uppdaterad