Två personer går på en grusväg bredvid låga träd
Vasaparken österifrån, 1900. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

Vasaparken

Idag är Vasaparken en central mötespunkt i Stockholms innerstad, med angränsande Sabbatsbergssjukhus, Sankt Eriksplan och Vasastans bostadsområde med butiker. Blickar vi tillbaka var detta område fram till så sent som 1800-talet ett utkantsområde till Stockholm med åkrar, trädgårdar och tobaksfält.

Området som idag heter Vasaparken har en historia som går långt tillbaka, ända till 1200-talet. Innan parken fick sitt nuvarande namn kallades den för Sabbatsbergsparken, ett namn som skvallrar om en historia då det funnits både en malmgård och en brunnssalong här i området. Vad som förr var långt ute i skog och mark är idag en av Stockholms många centrala parker.

År 1288 donerade Magnus Ladulås marken där Sabbatsbergsområdet ligger till Sankta Klaras kloster, som redan då hade stora jordegendomar ute på Norrmalm. Därför kan vi anta att även Vasaparkens område ägdes av klostret sedan innan.

Mellan Karlbergsvägen och Vasaparken låg botaniska, Bergianska trädgården från 1700-talet till slutet av 1800-talet. Spår av växthus fanns kvar till 1900-talets första decennium. Numera ligger botaniska trädgården vid Brunnsviken, inte långt från universitetet.

Till följd av första världskriget drabbades Sverige av en livsmedelskris och maten ransonerades när handelsvägarna i Europa stängdes. För att klara av matnöden fick gröna ytor och blomstrande rabatter i Stockholms parker lämna plats för odlingslotter för potatis och grönsaker, vilket hände i Vasaparken.

En mötesplats med nöje och politik

Om det så varit för partiledardebatter, karuseller eller kälkåkning har Vasaparken varit en mötesplats för människor på Norrmalm under 1900-talet. Inför riksdagsvalet 1952 möttes sittande statsminister Tage Erlander från Socialdemokraterma och oppositionsledaren Bertil Ohlin för Folkpartiet, dagens Liberalerna, i en valduell i Vasaparken.

Populära skollovsaktiviteter som att åka skridskor eller kälke om vintrarna har sedan länge varit älskade sysslor i Vasaparken.

Till inspiration för böcker och musik

1941 flyttade Astrid Lindgren in på Dalagatan mittemot Vasaparken och parken finns med i några av hennes böcker. Bland annat ska de små barnen Peter och Petra ha bott under en gran i Vasaparken och gått i Gustaf Vasa folkskola.

I en plaskdamm i Vasaparken ska Lillie Lindroth lärt sig segla en båt, om vi ska tro texten i Stockholmslåten ”Från Slussen till Djurgårn” som släpptes 1938.

Uppdaterad