Karta från 1940
1940 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1940 års karta över Stockholm

1938-1940 års karta över Stockholm, 6 blad.

Karta över de centrala delarna av Stockholm upprättad åren 1938-1940 av Stockholms Stadsingenjörskontor. Skala 1:4000. Tryckår 1938-1941.

Stadsingenjörskontorets karta från 1938-1940 är mycket rik på information. Kartan återger bland annat husens byggnadsmaterial, fastighetsbeteckning, markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser och administrativa gränser. Precis som på Lundgrens klassiska karta från 1885 kan vi också se formen på de olika byggnaderna inom varje kvarter.

Kartan består av flera olika kartblad som har fogats samman. De enskilda kartbladen finns publicerade en och en i Stockholmskällan som högupplösta pdf-dokument. Längst ner på varje blad finns teckenförklaring till kartan.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad