Utsmyckad husfasad
Del av fasaden på Linnégatan. Foto: Lennart af Petersens 1962, Stadsmuseet

Stenstaden

1600-talets arkitekter ville ha raka gator. Kvarteren i stadsplanen ser ut som rutor. Så här planerades Stockholm under mer än 200 år.

Under århundradenas gång blev stockholmarna fler och fler och malmarna fylldes med byggnader. År 1866 lades ett nytt förslag till stadsplan för Stockholm under ledning av Albert Lindhagen. Delar av planen genomfördes och det innebar väldigt stora förändringar i Stockholms stadsbild. Bland annat revs många trähus och lägre stenhus och lämnade plats för nya hus.

Tjärhovsgatan österut från Renstiernas Gata

Tjärhovsgatan österut från Renstiernas Gata

På bilden på Tjärhovsgatan från år 1900 syns tydligt hur de nya stenhusen på ena sidan möter den gamla trähusbebyggelsen. Husen som byggdes under 1800-talets sista årtionden dominerar stora delar av Stockholms innerstad än idag. Därför liknade Stockholm innanför tullarna i slutet av 1800-talet den stad vi ser idag. Husen är fyra våningar höga, ligger tätt och och är ofta byggda runt ett helt kvarter med en gård i mitten.

Som innerstan fast på landet - stenstad utanför tullarna

Om du är i Aspudden, Midsommarkransen eller Mariehäll kan du se byggnader och gator som liknar husen och kvarteren i innerstaden. Det var privata byggföretag som köpte marken och byggde husen. Företaget Byggnads AB Manhem köpte marken i Aspudden år 1901 för 50 000 kronor. Sex år senare köpte Nyborgs AB marken i Midsommarkransen.

Flygbild över Aspudden

Flygbild över Aspudden

Aspuddens bostadshus från 1910-talet kantar Hägerstensvägen.

De här stadsdelarna byggdes i början av 1900-talet som förstäder. Husen innehöll många små lägenheter som hyrdes ut till arbetare. Det låg många fabriker i närheten av de nya förstäderna. Aspudden och Midsommarkransen ligger nära Liljeholmen där det fanns många industrier och ifrån Mariehäll är det inte långt till Ulvsunda industriområde.

Bilder på stenstaden

Tjärhovsgatan österut från Renstiernas Gata

Tjärhovsgatan österut från Renstiernas Gata

Flygfoto över Kungsholmen

Flygfoto över Kungsholmen

Flygfoto över Tellusborg med Svandammen

Flygfoto över Tellusborg med Svandammen

Flygbild över Aspudden

Flygbild över Aspudden

Den här artikeln är en del av temat "Staden växer"

Här hittar du fler artiklar i temat Staden växer