2000-talet: din stad växer fortfarande
Hammarby sjöstad. Foto: Nils-Åke Siversson, 2001. Spårvägsmuseet

2000-talet: din stad växer fortfarande

Under 2000-talet talar vi om att förtäta staden. Nu bygger vi på mark där det inte gått att bygga tidigare - på gamla industriområden till exempel.

Stockholm växer fortfarande. Befolkningen ökar varje dag, med ungefär lika många personer som det får plats i en blå SL-buss. Under de senaste åren har det också byggts flera nya stadsdelar.

Många av de nya bostadsområdena ligger på mark där det tidigare låg fabriker och industrier. Exempel på sådana områden är Hammarby Sjöstad, Liljeholmskajen/Marievik och Norra Djurgårdsstaden. På många platser bygger staden hus i mellanrummen också, mellan äldre hus. 

Utvalt källmaterial om 2000-talets Stockholm

Biblioteket tipsar: Böcker om bostadsbyggande på 2000-talet

Den här artikeln är en del av temat "Staden växer"

Här hittar du fler artiklar i temat Staden växer

Uppdaterad