Karta från 1956
1956 års karta över Stockholm, Spårvägsmuseet.

1956 års karta över Stockholm

Kartan visar Stockholms innerstad med Spårvägsbolagets linjenät.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad