Karta från 1645
1645 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1645 års karta över Stockholm

Dansk 1640-talskarta över Stockholm.

I Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn finns denna och två liknande stockholmskartor bevarade. Enligt Marianne Råberg som studerat 1600-talets stockholmskartor är den sannolikt gjord med en eller flera svenska förlagor, förlagor som idag är försvunna. Den stadsplan kartan illustrerar var heller inte helt genomförd när kartan ritades, och vissa delar av planen kom heller inte att genomföras. Kartan är östorienterad.På kartan finns flera platser angivna på danska, utmärkta på kartan med bokstäver och siffror.

A.Stokholms stad
B. Lille Stokholm, heller Helgeholm
C. Gromunkeholm
D. Sydermalm
E. Diurgaarden
F. Ladegaardsland
G. Ny Admiralitets heller Skibsholm
H. Gamel Admiralitets holm
I. Nordermalm
K. Munkeleyer
1. Slottit
2. Norderport
3. Storkirken
4. Radhusit
5. Storetorff
6. Tydske kirke
7. En ubygt plads
8. Jerntorff
9. Veyehusit
10. Pakhusit
11. Saltecompagni
12. Kranen
13. Ridderhusit
14. Slusen
15. Mynten
16. Vidhafven
17. Gromunkeholms Kirke
18. Syderport
19. Rydske boden
20. Sydermalmskirke
21. Vintertoldport
22. Sydertoldport
23. Fattigbo
24. Sydermalmskapell
25. Galgen
26. Droningens lysthus
27. Ladegaarden
28. Ladegaards toldport
29. Plads til en kirke
30. Torffvit
31. Töyhusit
32. Skibstöyhus
33. Reberbane
34. Humblehaffve
35. Droningens hafve
36. S Iacobs Kirke
37. Torffvit
38. Det ny Raadhus
39. Vegtertorn
40. Brunkebierg
41. Rideplads
42. Barnehusit
43. Nordertoldport
44. Det ny afstik
45. S Clarae Kirke
46. Tiereboden
47. Glashytten
48. Glasboden
49. Vantmakeri
50. Admiralitet
51. G Smidie
52. N Smidie
53. Timmermends ock skibsbetientis hus
54. Skibs Kirke
55. Droningens stalle
56. Gamel Admiralitet
57. Bergholmen

Mer information om denna och andra 1600-talskartor över Stockholm finns i boken Visioner och verklighet. Stockholmskartor från 1600-talet (1987) av Marianne Råberg.

Kartan finns återgiven som 1645 års karta över Stockholm i Stockholmskällans karttjänst Jämför kartor.

Uppdaterad