En person ligger på en bår. En äldre man med mustasch böjer sig ned för att hjälpa
En passagerare från ett flyktingtåg får hjälp på Stockholms central 1915. Stadsmuseet i Stockholm

Kampen för mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är regler som har skapats för att skydda mänskligheten från lidande. Förenta Nationernas generalförsamling skrev under deklarationen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 1948. I deklarationens inledning står det att alla människors lika värde och rättigheter är grunden för frihet, rättvisa och fred i världen.

Det ligger många hundra år av människors kamp för rättvisa bakom uppfattningen om vilka rättigheter varje människa har. De mänskliga rättigheterna måste försvaras varje dag.

Genom historien har Sverige förändrats mycket. Under långa tider har individens friheter och rättigheter varit mycket begränsade. Det här temat handlar om resan mot det moderna land vi lever i idag. Kampen för våra mänskliga rättigheter fortsätter.

Uppdaterad