Porträtt av ung man med lockigt hår, hög krage och kravatt
Porträtt av Lars Johan Hierta 1833. Konstnär: Maria Röhl. Stadsmuseet i Stockholm

Lars Johan Hierta stred för tryckfrihet

Lars Johan Hierta startade tidningen Aftonbladet 1830. Han kämpade för tryckfrihet och mot de svenska myndigheternas censur av tidningar.

Lars Johan Hierta var född i Uppsala 1801, men bodde i Stockholm från 1820-talet. Han var politiker och drev företag, men är mest känd för att han startade tidningen Aftonbladet, Liljeholmens stearinfabrik och kämpade för att Sverige skulle få ett demokratiskt parlament och mildare straff.

Kämpade för demokrati med journalistik

Lars Johan Hierta utmanade myndigheterna. Han var kritisk till hur kungen och regeringen styrde landet. 1830 startade Lars Johan Hierta tidningen Aftonbladet, både för att granska makthavarna och för att sprida nyheter.

På pappret hade Sverige tryckfrihet under 1800-talet, men i praktiken var den ganska begränsad. Det fanns ingen censur men den som ville ge ut en tidning behövde söka tillstånd. Myndigheterna kunde dra in tillståndet ifall de tyckte att tidningen inte följde reglerna eller skrev om fel saker. Aftonbladet granskade och kritiserade ofta de som hade makten och då svarade de med att dra in tidningens tillstånd. 1838 blev Aftonbladet indraget 10 gånger. Lars Johan Hierta överlistade myndigheterna. Varje gång tillståndet drogs in bytte han helt enkelt namn på tidningen. Istället fick någon annan ansöka om tillstånd för att ge ut tidningen. Till slut tröttnade myndigheterna och ändrade lagen.

Aftonbladet kom ut på kvällen. Många av de andra tidningarna kom ut tidigare på dagen och skrev mest om nyheter som hänt dagen innan. I Aftonbladet fanns både nyheter ur de andra tidningarna och nyheter som inträffat samma dag. Den nya tidningen blev snabbt populär och fick flera tusen prenumeranter.

Sveriges första kvinnliga journalist arbetade på Aftonbladet. Hon hette Wendela Hebbe. Hon skrev många socialreportage om stockholmare som led och hade det svårt. Artiklarna blev mycket lästa och populära hos många.

Politikern som kämpade för demokratiska reformer

Lars Johan Hierta var också politiker och kämpade för liberala reformer. Han arbetade bland annat för att kvinnor och män skulle ärva på lika villkor. Som det var tidigare ärvde kvinnor hälften så mycket som sina manliga släktingar. Han var också motståndare till fysiska straff och kämpade både mot aga och för en mer human fångvård. Mellan 1828 och 1871 var han riksdagsledamot, först för adelsståndet, sedan borgarståndet och till sist som ledamot av andra kammaren som representant för stockholmarna. Mellan 1863 och 1871 var han också ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.

Lars Johan Hierta var gift med Vilhelmina Schröder. De hade fem barn tillsammans. Lars Johan Hierta hade också ett förhållande med Wendela Hebbe. Hon brukar kallas Sveriges första kvinnliga journalist och jobbade på Aftonbladet. Wendela Hebbe och Lars Johan Hierta hade också ett barn tillsammans. Efter Lars Johan Hiertas död donerade Vilhelmina hundra tusen kronor till Stockholms högskola för att skapa en professur till hans minne.

Uppdaterad