Tema: Ärbar eller sedeslös?

Kan ord som ”hora" i kommentarsfälten på internet hänga ihop med 1800-talets syn på kvinnor, män, sexualitet och heder? Hur påverkades en människas rykte av hens sexualliv? Vem var ärbar och vem var sedeslös?

Här får eleverna kliva ner i Stadsarkivets magasin och höra om hur polis, domstolar, fattigvård och föreningar förhöll sig till frågor om ärbarhet, sexualmoral och skam. 

Du bokar och hittar mer information om skolvisningen Ärbar eller sedeslös på Stockholms stadsarkivs skolsida. 

Stadsarkivets skolvisning på tema Vad är ett arkiv?Bild: Porträtt av Carl August Lindström, 1886-1898. Ur polismyndighetens arkiv, Stockholms stadsarkiv.

Lektionsförslag för källmaterialet som ingår i skolvisningen Ärbar eller sedeslös  

Källmaterial till skolvisningen Ärbar eller sedeslös

Uppdaterad