Winblads hotfulla brev till Silfverstolpe.
Text
Författare: Winblad, G.. Stockholms stadsarkiv

Hotbrev efter att löjtnant "förstört en fattig flickas rykte"

När löjtnant Silfverstolpe fick det här hotfulla brevet där han målas ut som en skurk som lämnade han det sannolikt till polisen - det är nämligen i polisarkivet brevet återfunnits. Brevet är skrivet av en G. Winblad, fästman till den kvinna som Silfverstolpe ska ha behandlat illa. Brevet renskrivet:

Stockholm den 18/8 1903 

Löjtnant W. Silfverstolpe.
Här! 

Refererande till mitt muntliga samtal med Eder, deri jag fann Edra svar och utryck mycket sväfvande. Ni förnekar att Ni är gift, Ni förnekar att Ni känner min fästmö, Ni vill försöka förneka Eder, bedrägliga, usla skurkaktighet som Ni genom falskt tal och på bedrägligt sätt begått emot henne, ej nog dermed Ni har sedan gått och skrytit med detta usla bedrägeri för Edra kamrater och bekanta för att yttermera sätta ned hennes rykte. Ni är en usling och skurk i ordets rätta bemärkelse och jag skall utkräfva en sådan hämnd att mitt lif skall offras derför. Hade Ni erkänt Edra usla fel och Edra skurkaktigheter, så att vi genast kunnat göra upp denna sak i godo och i all tysthet, då allt varit bra, men nu kommer jag ej att sky någonting vidare. Ty Ni skall ej gå ostraffad här i lifvet när Ni har förstört en hederlig och fattig flickas rykte med våld, och dessutom förstört äfven hennes och min lycka genom Eder usla skrytsamma käft.

Jag afvaktar vidare ett muntligt samtal med Eder mellan fyra ögon, innan jag skrider till verket: Först för Eder fru sedan till Eder slägt samt chefen för Edert regemente. Ja, hjelper ej detta, så kan jag gå ändå högre om jag vill, ty Ni må ej tro att jag är någon vanlig menniska hvilken Ni kan behandla huru Ni vill, och alla skall veta hvem Ni är.

Jag afvakta omgående Edert svar härå, och kom ihåg att jag har bevis för allt hvad Ni sagt och gjordt.

G. Winblad
Ingeniör.

Uppdaterad