Text
Författare: Wessmann, Anna. Stockholms stadsarkiv

Anna Wessmann ber om att bli utskriven från Besiktningsbyrån. Brev till Sedlighetspolisen den 22 februari 1885

Mellan år 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från Anna Wessmann till Kommissarie Lindgren vid Sedlighetspolisen:

Stockholm den 22/2 1885

H. Herr Kommisarien Lindgren

Som jag när Herr Kommisarien erhåller detta bref är afrest härifrån Stockholm en tid kanske för hela min lifstid det är ej godt i förtid bestämma och som jag dit jag kommer erhåller en utmärkt anställning och jag dess förinnan undergick friskbesigtning af en okicklig läkare i nästa månad förlofvar mig så beder jag på det vänligaste att blifva utskriven ur de rangrullor jag så oförmodadt blef tecknad uti tills jag kommer tillbaka i fall jag någonsin gör det ty hade ni stridt med mig denna lilla tid och varit hårda så hade jag förr kastat mig i norrström än gått dit upp tror Herr Kommisarien att det finns en ibland tusende som har karaktär och hederskänsla jag har lidit mycket här i lifvet men detta var det värsta vår Gud kunde pröfva mig med
Förlåt mig
Beder Anna Adelaide Hildegard Wessmann

Jag anmäler mig i fall jag återkommer till Stockholm
Densamme

Att fela menskligt är gudomligt att förlåta
Anna

I ett hörn tillägger Anna Wessmann:

Mitt förlofningskort skall jag sända upp när vi har bytt ringar.

Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad