Text
Författare: Anderberg, Anna. Stockholms stadsarkiv

Anna A. ursäktar sig för att hon inte kommer till besiktning. Brev till sedlighetspolisen den 13 december 1884

Mellan år 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från Anna Anderberg till Kommissarie Lindgren vid Sedlighetspolisen:

Stockholm den 13/12 84

Högl Herr Komisarien Lindgren!!

Jag lofvade visserligen Herr Nilsson att försöka komma upp i dag, men det är mig omöjligt för mina fötter. Men om Månda då lofvar jag, om jag så skall komma i tåflor, som nog är trokigt, så nu hoppas jag på Herr Kommisariens Godhet att ej vara ond på mig.
Högackningsfullt,
Anna Anderberg


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad