Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Våren 1910 lanserade den socialistiska folktalaren och redaktören Hinke Bergegren kampanjen ”Kärlek utan barn”. Kampanjen gick ut på att sprida kunskap om preventivmedel, främst till medlemmar ur arbetarklassen.

Kampanjen inleddes med två föreläsningar på Folkets Hus i Stockholm. Den första hölls den 7 april och var öppen enbart för kvinnor. Den andra hölls dagen därpå och var öppen enbart för män.

Ovan ser ni en av polisens rapport från föreläsningen den 8 april.

Sagda polisrapport kom senare att ligga till grund för både ett åtal mot Bergegren och ett riksdagsbeslut om en lagändring som gjorde propaganda för preventivmedel till något olagligt.

Denna lag, populärt kallad Lex Hinke, kom att dras tillbaka först vid årsskiftet 1937-38.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad