Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910.
Text

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Kärlek utan barn" 1910

Våren 1910 lanserade den socialistiska folktalaren och redaktören Hinke Bergegren kampanjen ”Kärlek utan barn”. Kampanjen gick ut på att sprida kunskap om preventivmedel, främst till medlemmar ur arbetarklassen.

Kampanjen inleddes med två föreläsningar på Folkets Hus i Stockholm. Den första hölls den 7 april och var öppen enbart för kvinnor. Den andra hölls dagen därpå och var öppen enbart för män.

Ovan ser ni en av polisens rapport från föreläsningen den 8 april.

Sagda polisrapport kom senare att ligga till grund för både ett åtal mot Bergegren och ett riksdagsbeslut om en lagändring som gjorde propaganda för preventivmedel till något olagligt.

Denna lag, populärt kallad Lex Hinke, kom att dras tillbaka först vid årsskiftet 1937-38.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel
Tema

Hinke Bergegren förespråkade preventivmedel

Henrik "Hinke" Bergegren var journalist och spred information om preventivmedel i början av 1900-talet. Det var förbjudet och han hamnade i fängelse.

Hinke Bergegren häktas av överståthållarämbetet 1910

Hinke Bergegren häktas av överståthållarämbetet 1910

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Hinke Bergegren inför rätta anklagad för att ha ”sårat tukt och sedlighet” 1910

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Hinke Bergegren sätts på Kronohäktet Långholmen 1911

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Lex Hinke - lagen som förbjöd information om preventivmedel 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek utan barn” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Ljusets fiender” 1910

Polisens refererat av Hinke Bergegrens föredrag ”Ljusets fiender” 1910

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908