Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Föreningen för moderskydd och sexualreform arbetade för en ny sexualmoral där "varje man och kvinna verkligen äro far och mor för sina egna barn".

Hittills har, enligt flygbladet, "två sorters sexualmoral, en för män och en för kvinnor" härskat. Denna "dubbelmoral" har "anvisat den ogifta modern plats avsides att svälta med sitt barn. Och om hon i förtvivlan tagit dess liv, håller samma dubbelmoral stränga straff i beredskap åt modern, medan den den lämnar den ansvarslöse fadern straffri".

Föreningen för moderskydd och sexualreform grundades 1911 som den svenska sektionen av Internationale Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform. Genom skrifter och föredrag hoppades de sprida kunskap om "kvinnoskydd i allmänhet" och "sexualmoraliska problem".

Föreningen hade sin expedition på Odengatan 84, d.v.s. i fastigheten Rosen 1. Medlemsavgiften på tre kronor betalades till kassaförvaltare Doktor Alma Sundquist på Smålandsgatan 38 som låg i dåvarande fastigheten Stormhatten 14.

Styrelsens ordförande var Edvard Wavrinsky och bland ledamöterna märks flera av kvinnorörelsens profiler: Frida Stéenhoff, Doktor Ada Nilsson och Barnavårdsinspektör Anna Lindhagen.

Det här exemplaret av flygbladet finns i den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Möjligen är det hans understrykningar i texten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad