Text

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Föreningen för moderskydd och sexualreform arbetade för en ny sexualmoral där "varje man och kvinna verkligen äro far och mor för sina egna barn".

Hittills har, enligt flygbladet, "två sorters sexualmoral, en för män och en för kvinnor" härskat. Denna "dubbelmoral" har "anvisat den ogifta modern plats avsides att svälta med sitt barn. Och om hon i förtvivlan tagit dess liv, håller samma dubbelmoral stränga straff i beredskap åt modern, medan den den lämnar den ansvarslöse fadern straffri".

Föreningen för moderskydd och sexualreform grundades 1911 som den svenska sektionen av Internationale Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform. Genom skrifter och föredrag hoppades de sprida kunskap om "kvinnoskydd i allmänhet" och "sexualmoraliska problem".

Föreningen hade sin expedition på Odengatan 84, d.v.s. i fastigheten Rosen 1. Medlemsavgiften på tre kronor betalades till kassaförvaltare Doktor Alma Sundquist på Smålandsgatan 38 som låg i dåvarande fastigheten Stormhatten 14.

Styrelsens ordförande var Edvard Wavrinsky och bland ledamöterna märks flera av kvinnorörelsens profiler: Frida Stéenhoff, Doktor Ada Nilsson och Barnavårdsinspektör Anna Lindhagen.

Det här exemplaret av flygbladet finns i den kände läkaren och sexualupplysaren Anton Nyströms personliga arkiv på Stadsarkivet. Möjligen är det hans understrykningar i texten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA ER! Råd och upplysningar till unga kvinnor - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

En vädjan i befolkningsfrågan - flygblad 1925

Första feministen
Tema

Första feministen

Frida Stéenhoff var en tongivande företrädare i kampen för kvinnlig rösträtt under början av 1900-talet. Hon var också den första i Sverige som använde begreppet "feminism" i betyd…

Medlemmar av Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform 1913

Medlemmar av Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform 1913

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913

Till kamp mot fattigdom och osedlighet! - flygblad från Föreningen De Förenades Beskydd 1913