Text

Prostitutionen och Lösdrifvarlagen. Professor J. E. Johanssons reservation till Reglementeringskommitténs betänkande rörande lösdrifvarlagens tillämpning på de s.k. helyrkesprostituerade.

Mellan 1859 och 1918 var prostitution lagligt, men polisen registrerade och övervakade kvinnor som tagit betalt för sexuella tjänster. De registrerade kvinnorna tvingades gå på regelbundna läkarbesök där läkare kontrollerade om de hade några könssjukdomar. På detta sätt var prostitutionen "reglementerad". I Stockholm skedde läkarkontrollen på Trädgårdsgatan 3, där "Besiktningsbyrån" låg.

1903 tillsattes en kommitté - den s.k. Reglementeringskommittén - av regeringen för att utreda om det gick att finna ett bättre sätt att hindra spridningen av smittsamma könssjukdomar. 1910 kom kommittén med elva förslag. Johansson, som var medlem av kommittén, vände sig starkt mot två av förslagen: Att s.k. helyrkesprostitution skulle kriminaliseras och att de kvinnor som betraktades som helyrkesprostituerade även fortsättningsvis skulle tvingas till läkarbesiktning.

Ett av Johanssons viktigaste argument var att kunderna - männen som köpte sex - var minst lika skyldiga såväl till spridningen av smittor som till det omoraliska i själva könshandeln. Han beskriver också det problematiska med att skilja på deltidsprostitution och heltidsprostitution.

Enligt kommitténs förslag skulle de "helyrkesprostituerade" precis som tidigare gripas med stöd av lösdrivarlagen. Enligt lösdrivarlagen var det i princip brottsligt att sakna arbete eller försörjning. Att jämställa prositituerade med lösdrivare var orimligt, enligt Johansson.

Johansson byggde sin uppfattning på bl.a. sin egen studie av reglementeringen i Stockholm 1859-1905, vilken han flitigt hänvisar till i texten.

Innehåll:
s.4 Sammanfattning av Reglementeringskommitténs förslag
s.5 Utdrag ur Reglementeringskommitténs betänkande
s.7 SÄRSKILDT YTTRANDE AF PROFESSOR J. E. JOHANSSON.
s.7 Lösdrifvarlagens tillämpning på de skörlefvande kvinnorna.

55 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Besiktningsbok över prostituerade år 1886

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Frida Stéenhoff berömmer Dr Nyström efter tal om reglementeringen - odaterat brev

Förteckning över prostituerade

Förteckning över prostituerade

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Kvinna inskriven för besiktning vid Prostitutionsbyrån

Om prostitutionen och de verksammaste medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskildt afseende fästadt på förhållandena i Stockholm : prisbelönt täflingsskrift / Anders Fredrik Kullberg

Om prostitutionen och de verksammaste medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskildt afseende fästadt på förhållandena i Stockholm : prisbelönt täflingsskrift / Anders Fredrik Kullberg

Oskyldigt anklagade för prostitution
Tema

Oskyldigt anklagade för prostitution

Det var inte förbjudet för kvinnor att sälja sex, men mellan 1847 och 1918 var de tvungna att registrera sig som prostituerade hos Besiktningsbyrån.

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Stadgar för Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform förklarar syftet med sin verksamhet - flygblad n:o 1

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Vackra Elsa

Vackra Elsa