Text
Författare: Ankarcrona f. Nyström, Emma. Stockholms stadsarkiv

Systerns reaktion på Dr Nyströms besked om nytt giftermål strax efter skilsmässan - brev 1907

I december 1906 skilde sig den kände läkaren och folkbildaren Anton Nyström för andra gången. Det här brevet fick han från sin syster Emma Ankarcrona, som skrivit det efter ha fått reda på att broder Anton ska gifta sig på nytt med den 33 år yngre Tyra Degermark. Vad blev systerns reaktion?

Anton och Louise Nyström skiljer sig - rättsfall 1906

Här är Emma Ankarcronas brev renskrivet:

Södertelje. Ådala 11. 7. 07.

Älskade broder!

Hvilken oförväntad underrättelse! Ryktesvis hade jag hördt otaliga berättelser, men, aldrig satt tro dertill. Af varmaste hjerta önskar jag dig lycka och vill jag, för egen del, hoppas att detta beslut och tycke uppstått efter skiljsmessobeslutet och ej varit anledningen dertill. I hvilket fall som heldst känner jag det alltid påkostande att verlden nu skall döma dig som en Don Juan, som kastar bort den ena hustrun efter den andra för nya passioner. Din skiljsmessa från L. klandrade jag aldrig, ty, att plåga hvarandra, och andra, med sammanlefnad, då man kunde lefva angenämt på ömse sidor skiljda, och, ingen som kände till förhållandena, gjorde det heller, men, för närvarande kommer L. att bli hvit, som snö, och du svart, och, att åter igen sjunka i omdöme såsom Folkuppfostrare. Kan du bli lycklig oaktadt detta är det din sak, men, de som hålla af dig måste pinas deraf. Undrar hvad dina barn säga – De trodde ej på ryktena. Grace berättade, att, de kunde glädja sig åt skiljsmessan, ty, hade du gått bort före L., hade de fått ringa af arfslotten. Nu blifva de åtminstone rika på Mammon.

Jag hade väntat mig lite mera detaljerad beskrifning på din blifvande hustru, något om hennes Familj- och lefnadsförhållande – endast ”Tyra Degermark” – (Förmodar du gifvit henne ett nätt smeknamn istället för förnamnet.) Måtte hon i verkligheten äga alla de dygder du uppgifvit, så, att du ej för 3:dje gången blir besviken. Syster Emma vill försöka slå döförat till och endast tänka på din lycka, som hon dock så innerst önskar, ty, lycklig som man och Far har du då aldrig varit. Denna underrättelse kommer nog att röra upp lilla Lina, som ansåg att lagliga skiljsmessan redan kastade skugga på dig. Hon är för närvarande annars i [svårtydd ort], varit dålig på sednare tiden. Emma mår godt och är nöjd med sin nya bostad.

Din tillgifna syster Emma.

Några av Tyra Degermarks brev till Anton Nyström kan du läsa här

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad